Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

56  krivičnih djela i to:

–       pet razbojništva;

–       22 teške krađe;

–       šest krađa;

–       pet nasilja u porodici;

–       četiri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       13 ostalih krivičnih djela;

35 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

   134 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške a 12 lica lakše tjelasne povrede.

16 lica je lišeno slobode, a 15 lica  je zadržano.

Obavjest za kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs broj: 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine

28.12.2016.

Obavjest za kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs broj: 09-19/1-34-2-354 od 12.08.2016. godine  (objavljen dana 15.08.2016. godine u dnevnim novinama Nezavisne novine, Dnevni list, Dnevni avaz i Oslobođenje), a koji je poništen Odlukom direktora Federalne uprave policije broj 09-19/1-34-2-354 od dana 06.12.2016. godine. OBAVIJEST

Javni konkurs za prijem policijskih službenika u čin “policajac” u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije

28.12.2016.

Javni konkurs za prijem  policijskih službenika u čin “policajac” u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije

Tekst javnog konkursa možete preuzeti ovdje: JAVNI KONKURS

PRIJAVNI OBRAZAC: PRIJAVNI-OBRAZAC-policajac

KRITERIJI o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti: Kriterij-o-metodu-nacinu-i-sistemu-bodovanja-testiranja-kandidata

PRAVILNIK o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika: Pravilnik-o-nacinu-i-rasporedu-testiranja-kandidata-i-sisitemu-bodovanja-u-procesu-odabira-policijskih-sluzbenika

KOMISIJA ZA IZBOR

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

55  krivičnih djela i to:

–       tri razbojništva;

–       18 teških krađa;

–       deset krađa;

–       četiri nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       18 ostalih krivičnih djela;

 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila  lakše tjelesne povrede.

 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 20 lica lakše tjelesne povrede.

27 lica je lišeno slobode, a 23 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

60 krivičnih djela i to:

–       jedno ubistvo;

–       pet razbojništava;

–       deset teških krađa;

–       12 krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       pet oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedna prevara;

–       jedno nedozvoljeno držanje oružja i municije;

–       jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–       20 ostalih krivičnih djela;

34 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a tri lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.

96 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno  lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva  lica nije utvrđen stepen povrede.

16 lica je lišeno slobode, a deset lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 23 do 26.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

143  krivična djela i to:

–       jedno silovanje;

–       16 razbojništva;

–       13 nasilja u porodici;

–        jedno nasilničko ponašanje;

–        jedno izazivanje opšte opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       dva nedozvoljeno držanje oružja;

–       četiri oštećenja tuđe stvari;

–        jedno prevara;

–       57 teških krađa;

–       10 krađa;

–       36 ostalih krivičnih djela;

125 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su, pet lica zadolilo lakše tjelasne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda

   302 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, devet lica zadobilo teške a 66 lica lakše tjelasne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen povreda.

60 lica je lišeno slobode, a 39 lica  je zadržano.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo

23.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “Salon bankarske opreme” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-1853 od 20.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu Salon bankarske opreme

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

46  krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       15 teških krađa;

–       pet krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno prevara;

–       17 ostalih krivičnih djela;

 

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

  89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške a 17 lica lakše  tjelesne povrede.

20 lica je lišeno slobode, a 14 lica  je zadržano.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica

22.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “SHOT” d.o.o. Zenica broj: 09-20-14-2-2454 od 16.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu SHOT

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo

22.12.2016. godine

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču “MIDDLE POINT” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-2455 od 16.12.2016. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2016. godine. Odluka o dodjeli ugovora ponudacu MIDDLE POINT