Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

45 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       15 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       tri ugrožavanja sigurnosti;

–       jedna neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga;

–       18 ostalih krivičnih djela;

26 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

  83 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede.

18 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

39 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       13 teških krađa;

–       pet krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno posjedovanje opojne droge;

–       14 ostalih krivičnih djela;

15 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

        81 saobraćajna nezgoda, u kojima je 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za

dva  lica nije utvrđen stepen povrede.

11 lica je lišeno slobode, a 14  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

32 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno nasilje u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    14 teških krađa;

–    tri krađe;

–    10 ostalih krivičnih djela;

27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške a četiri lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

14 lica je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 16 do 19.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

108 krivičnih djela i to:

–    osam razbojništva;

–    šest nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opšte opasnosti;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    jedno silovanje;

–    41 teška krađa;

–    17 krađa;

–    29 ostalih krivičnih djela;

102 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

202 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobilo teške a 37 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.

53 lica je lišeno slobode, a 31 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

40 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    13 teških krađa;

–    tri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

19 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

51  krivično djelo i to:

–       šest razbojništva;

–       10 teških krađa;

–       osam krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       20 ostalih krivičnih djela;

 

27 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške a sedam lica lakše  tjelesne povrede.

12 lica je lišeno slobode, a devet lica  je zadržano.

14.12.2016. – Realizovana operativna akcija “VOG” u sklopu koje je lišeno slobode 11 lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 14.12.2016. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali operativnu akciju kodnog naziva „Vog“ na području Kantona Sarajevo .

U sklopu navedena akcije, a po naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na devet lokacija na području Sarajeva, te je lišeno slobode 11 lica iz Sarajeva koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom ”Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga” iz člana 238. stav 2. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U pretresima je pronađena i oduzeta određena količina novca, vatrenog oružja, NN materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, više mobilnih telefonskih aparata i SIM kartica i drugih predmeta koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelima.

Lica lišena slobode su privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će u zakonskom roku uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu biti predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Asistenciju u realizaciji ove operativne akcije je pružalo minsitarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Bilten dnevnih događaja za dan 13/14.12.2016. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

46 krivičnih djela i to:

–       pet razbojništava;

–       19 teških krađa;

–        tri krađe;

–       šest nasilja u porodici;

–       13 ostalih krivičnih djela;

34 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a šest  lica lakše tjelesne povrede.

 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

17 lica je lišeno slobode, a  15  lica je zadržano.