Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 36  krivičnih djelo i to:

–       jedno razbojništvo;

–       13 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       četiri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       dva ugrožavanja sigurnosti;

–       devet ostalih krivičnih djela;

14 narušavanje javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

81 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 12   lica  lakše tjelesne povrede.

11 lica je lišeno slobode, a 9 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 27.01. do 30.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

  102 krivična djela i to:

–       pet razbojništava;

–       osam nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       28 teških krađa;

–       13 krađa;

–       44 ostala krivična djela;

51 narušavanje javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

  171 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške, a 13 lica  lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

50 lica je lišeno slobode, a 28 lica je zadržano.

27.01.2017. – Realizovana operativna akcija “Piramida” u sklopu koje su lišena slobode tri lica

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 26.01.2017.godine poduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona i uz asistenciju policijskih službenika ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog Kantona realizovali operativnu akciju “Piramida”

Vezano za navedenu akciju, a postupajući po naredbama nadležnih Općinskih sudova su izvršeni su pretresi na više lokacija na području spomenutih kantona, te slobode lišili tri lica inicijala Z.M. (rođ. 1984. god. u Zenici) A.A. (rođ. 1984. god. u Dubrovniku) i M.H. (rođ. 1979 god. u Bijelom Polju) zbog krivičnog djela “Iznuda” iz člana 295. stav 2. KZ F BiH počinjenog na štetu A.S. iz Visokog.

Prilikom pretresa su pronađeni i privremeno oduzeta p.m.v, veća količina novac u različitim apoenima, vatreno oružje, municija, više mobilnih telefonskih aparata i SIM kartica, bilješke, rokovnike i dokumentaciju, te druge predmete koji se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su dana 27.01.2017. godine predata uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu i izvršiocu postupajućem tužitelju radi daljeg nadležnog postupanja.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 45  krivičnih djelo i to:

–       3 razbojništva;

–       11 teških krađa;

–       11 krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       16 ostalih krivičnih djela;

12 narušavanje javnog reda i mira.

  49 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 11 lica          lakše tjelesne povrede.

11 lica je lišeno slobode, a 7 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 27 krivično djelo i to:

–       11 teških krađa;

–       tri krađe;

–       jedno nasilje u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       11 ostalih krivičnih djela;

21 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške, a tri lica lakše tjelesne povrede.

 54 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, a sedam lica zadobilo  lakše tjelesne povrede.

15 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

31 krivično djelo i to:

–       šest razbojništava;

–       šest teških krađa;

–       10 krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       osam ostalih krivičnih djela;

14 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

  56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

15 lica je lišeno slobode, a četiri lica zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.01.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

36 krivičnih djela i to:

–       pet razbojništava;

–       12 teških krađa;

–       osam krađa;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–       sedam ostalih krivičnih djela;

20 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povređivanja.

 63 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.

11 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti

23.01.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača u predmetu nabavke iz oblasti odbrane i sigurnosti – nabavka balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite III A,  broj: 09-20/1-14-2-2536 od 18.01.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2016. godini. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudzaca