Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter

28.02.2017.

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Federalne uprave policije ponuđaču HIFA – PETROL d.o.o. Sarajevo – Vogošća, broj 09-20-14-2-244 od 27.02.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.02.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 48 krivičnih djela i to:

–       26 teških krađa;

–       sedam krađa;

–       četiri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       dvije prevare;

–       pet ostalih krivičnih djela;24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lice zadobilo lakše tjelesne povreda 63 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede,a sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lica nije utvrđen stepen povrede.19 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.02.2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20-14-2-155 od 17. 02. 2017. godine, donesena na osnovu Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH (“Službene novine FBiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2017. godinu. Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za period od 24.02. do 27.02. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  110 krivičnih djela i to:

–     jedno ubistvo u pokušaju;

–     devet razbojništava;

–     osam nasilja u porodici;

–     četiri oštećenja tuđe stvari;

–      dva izazivanja opće opasnosti;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      37 teških krađa;

–      13 krađa;

–      34 ostala krivična djela;

   91 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede,  .

 214 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 2 lica zadobilo teške, a 30 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

61 lice je lišeno slobode, a 60 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 23/24.02.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

43 krivičnih djela i to:

–       15 teških krađa;

–       šest krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       17 ostalih krivičnih djela;

18 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.

 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen povrede.

15 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano

24.02.2017. – Federalna uprava policije domaćin šestog sastanka rukovodilaca policijskih tijela i rukovodilaca tužilaštava na strateškom nivou

Dvodnevni sastanak Strateškog foruma rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela održan je 23. i 24.2.2017. godine na Vlašiću. Domaćin sastanka bio je direktor Federalne uprave policije, glavni generalni inspektor Dragan Lukač.

Sastanak je održan kao nastavak uspješne suradnje ovih institucija kroz rad Strateškog foruma, a sastanku su prisustvovali v.d. glavni tužilac Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, glavni republički tužilac Republičkog javnog tužilaštva RS, Mahmut Švraka, zamjenik glavnog tužioca Federalnog tužilaštva F BiH, Tihomir Jurko, glavni tužilac Tužilaštva Brčko Distrikta, Zekerija Mujkanović, te direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, Perica Stanić, direktor Policije Republike Srpske, Darko Ćulum, direktor policije Brčko Distrikta, Goran Pisić, te Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije kao domaćin sastanka.

Tokom sastanka razmatran je rad operativnih foruma između tužilaštava i policijskih tijela na svim nivoima, te su predstavljene dobre prakse uspostavljanja odjeljenja za rad sa maloljetnicima u tužilaštvima i policijskim tijelima. Strateški forum je na ovom sastanku raspravljao o kvalitetu i efikasnosti komuniciranja tužilaštava i policijskih tijela u situacijama vanrednih događaja i o ostalim mogućnostima unapređenja suradnje policijskih tijela i tužilaštava.

New ImageOrganizaciju sastanka podržalo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okviru aktivnosti koje provodi kroz Projekat za jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske i Norveške.

 

Ermedin Majunović /Jukić Ervin – zbog KD “Teške tjelesne povrede”

23.02.2017.godine

ERMEDIN MAJUNOVIC

Aktom Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 K 055512 11  Iks  od 01.02.2017. godine izdata je Naredba za raspisivanje međunarodne potjernice, hapšenje i ekstradiciju za licem Ermedin Majunović / JukićErvin, zbog počinjenog krivičnog djela “Teške tjelesne povrede” iz člana 172. st. 3. KZ F BiH.

Ime: Ermedin / Ervin
Prezime: Majunović / Jukić
Nadimak:
Ime oca: Abaz
Spol: muški
Datum rođenja: 18.01.1974. godine
Mjesto rođenja: Sjenica
Karakteristike:
Mjera: hapšenje i ekstradicija
 Traži se zbog:  Krivično djelo “Teške tjelesne povrede” iz člana 172. st. 3. KZ F BiH.
Po nalogu: Općinskog suda u Sarajevu
Obavijestiti: najbližu policijsku stanicu
NAPOMENA: Prema raspoloživim saznanjima Federalne uprave policije imenovani promijenio lične podatke, te se  trenutno zove Jukić Ervin.

 

Pozivi za dostavljanje ponuda

23.02.2017.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-392 od 17.02.2017. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-393 od 17.02.2017. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2017. godine, broj 09-20/1-14-2-394 od 17.02.2017. godine,  objavljuje direktor Federalne uprave policije  na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Poziv za usluge stručnog usavršavanja

Poziv za usluge hotelskog smještaja

Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 22/23.02. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 28 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva;

–     jedno nasilje u porodici;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–    10 teških krađa;

–    13 ostalih krivičnih djela;

20 narušavanja javnog reda i mira,

57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.

   9 lica  je lišeno slobode, a  8 lica je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 21/22.02. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 48 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    16 teških krađa;

–     četiri krađe;

–     23 ostala krivična djela;

 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede

72 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.

23 lica su lišena slobode, a 18 lica je zadržano.