BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 30/31.03.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

43 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    šest teških krađa;

–    osam krađa;

–    21 ostalo krivično djela;

25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

35 lica  je lišeno slobode, a 30 lica  je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 2 – reagensi i potrošni materijal za biohemijska i imunološka ispitivanja

30.03.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 2 – reagensi i potrošni materijal za biohemijska i imunološka ispitivanja, broj: 09-20/1-14-2-454 od 30.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka o izboru najboljeg ponudaca SHOT DOO ZENICA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 1 – reagensi i potrošni materijal za aparate Real Time PCR, ABI 310,ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize

30.03.2017.

Odluka o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala za LOT 1 – reagensi i potrošni materijal za aparate Real Time PCR, ABI 310,ABI 3130 i PCR 9700 za DNA analize, broj: 09-20/1-14-2-454 od 30.03.2017. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14),  te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. Odluka o izboru najboljeg ponudaca DIAMEDIC DOO SARAJEVO

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 29/30.03.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

44 krivična djela i to:

–    jedno silovanje;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    tri nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    14 teških krađa;

–    tri krađe;

–    17 ostalih krivičnih djela;

23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

64 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške a 10 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.

25 lica  je lišeno slobode, a 21 lice  je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 27/28.03.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

40 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       12 teških krađa;

–       šest krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       15 ostalih krivičnih djela;

31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.

 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.

22 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Obilježena godišnjica smrti zamjenika ministra FMUP-a, Joze Leutara

28.03.2017.

Povodom obilježavanja godišnjice smrti zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije je položila vijence na mjestu ukopa na groblju Masline u Mostaru, te u sjedištu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

1       2

3        4

Podsjećamo, dana 16.03.2017. godine povodom obilježavanja godišnjice atentata na zamjenika ministra Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, delegacija Federalne uprave policije položila je vijence na spomen – obilježje u Alipašinoj ulici u sarajevskom naselju Ciglane.

5        6

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

25.03.2017.- Realizovana operativna akcija “Barista” – pronađeno cca. 30 kg opojne droge

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage koja je provođena na širem području Federacije Bosne i Hercegovine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, dana 24.03.2017. godine u večernjim satima poduzimali aktivnosti na realizaciji operativne akcije „Barista“ na području Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH. Značajnu podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedene aktivnosti, postupajući po Naredbi nadležnog suda izvršen je pretres na dvije lokacije kojom prilikom je pronađeno cca. 30 kg. opojne droge, što u poslijednje vrijeme predstavlja jednu od najvećih zaplijena u Bosni i Hercegovini.

Nad licima lišenim slobode se vrši kriminalistčka obrada u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će isti danas 25.03.2017. godine biti uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati na dalje postupanje Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 23/24.03.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

45 krivičnih djela i to:

–       15 teških krađa;

–       osam krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       16 ostalih krivičnih djela;

32 narušavanja javnog reda i mira u kojima nije bilo povrijeđenih lica.

75 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za  tri lica nije utvrđen stepen povrede.

43 lica je lišeno slobode, a 38 lica je zadržano.