Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 24 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno nasilje u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    četiri teške krađe;

–    šest krađa;

–    10 ostalih krivičnih djela.

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške a 8 lica lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 10 lica  je zadržano.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. Sarajevo

28.04.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-450 od 24.04.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka GRAND AUTOMOTIVE

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko

28.04.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču KM TRADE d.o.o. Visoko broj: 09-20-14-2-526 od 24.04.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka KM TRADE

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču DEFTER d.o.o. Sarajevo

28.04.2017.

Odluka ododjeli ugovora ponuđaču DEFTER d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-279 od 24.04.2017. godine, donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka Defter

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 34  krivična djela i to:

–       jedno razbojnička krađa;

–       11 teških krađa;

–       četiri krađa;

–       četiri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno posjedovanje opojnih droga;

–       10 ostalih krivičnih djela.

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je dva lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške a 11 lica lakše  tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 10 lica  je zadržano.

 

27.04.2017. – Realizovana operativna akcija “Briješće”, lišeno slobode četiri lica zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 26.04.2016. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali operativnu akciju „Briješće“ na području ovog kantona. Podršku u ovoj istrazi je pružala Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi na tri lokacija na području općine Novi Grad Sarajevo, te su lišena slobode četiri lica iz Sarajeva incijala A.O. (1985.), E.K. (1994.), A.T. (1995.) i N.V. (1982.).

Lica lišena slobode se dovode u vezu sa krivičnim djelom „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. KZ F BiH, na način da su u periodu od decembra 2016. godine do aprila 2017. godine intezivno vršili nabavku, te stavljanje u promet opojne droge na području Kantona Sarajevo i šire.

Prilikom pretresa pronađena je i oduzeta određena količina NN materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Cannabis Sativa L“, cca. 110 tableta koje asociraju na opojnu drogu „Exstazi“, manju količinu materije koja asocira na opojnu drogu „Anfetamin“, vage i pribor za pakovanje opojne droge, mobilni telefonski aparati, SIM kartice, te drugi predmeti koji se dovode u vezu sa navedenim krivičnim djelom, odnosno koji su korišteni prilikom izvršenja navadenih krivičnih djela.

Nakon izvršenih pretresa, lica su lišena slobode i privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega je jedno lice po usmenom nalogu postupajućeg tužitelja, pušteno na slobodu, dok su tri lica uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu predata na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.04.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

–       14 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       dva nasilja u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       21 ostalo krivično djelo;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadolila lakše tjelesne povrede.
 • 64 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice  nije utvrđen stepen povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a deset lica je zadržano.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za nabavku policijskih uniformi i djelova uniformi LOT-1, LOT-2 i LOT-3

24.04.2017.

Odluke o izboru  najpovoljnijeg ponudžača za nabavku policijskih uniformi i djelova uniformi LOT-1, LOT-2 i LOT-3 broj: 09-20-14-2-419 od 19.04.2017. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70.  Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke  u 2017. godini. LOT-1, LOT-2 i LOT-3