BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

–  sedam teških krađa;

–  dvije krađe;

–  četiri nasilja u porodici;

–  dva izazivanja opće opasnosti;

–  26 ostalih krivičnih djela;

 • 42 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 95 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 22 lica su zadržana.

29.06.2017. – POZIV MEDIJMA

Poštovani predstavnici medija,

Obavještavamo Vas da će se povodom obilježavanja 1. jula – “Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine” u ponedjeljak, 3. 7. 2017. godine sa početkom u 11,00 sati u Domu policije ul. Tina Ujevića 1., Sarajevo, održati zajednička radno – svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova.

Prije početka svečanog kolegija, tačnije u 10.30 sati u Domu policije, medijma će se obratiti, odnosno biti će omogućeni pojedinačni intervijui sa direktorom Federalne uprave policije, Draganom Lukač i ministrom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Aljošom Čampara.

Dolazak možete potvrditi na tel. br. 061/198-981 ili e-mail: glasnogovornik@fup.gov.ba.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–  šest teških krađa;

–  četiri krađe;

–  pet nasilja u porodici;

–  jedno oštećenje tuđe stvari;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  jedno posjedovanje opojne droge;

–  19 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 29 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

48 krivičnih djela i to:

– tri ubistva;

– dva razbojništva;

– jedno silovanje;

– tri nasilja u porodici;

– 15 teških krađa;

– sedam krađa;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a dva lica lakše tjelesne povrede.
 • 86 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, četiri lica zadobila teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 27 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.06.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 48 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       sedam teških krađa;

–       šest krađa;

–       šest nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedna prevara;

–       23 ostalih krivičnih djela.

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su  četiri lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 37 lica je lišeno slobode, a 36 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 23.06. do 26.06.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 108 krivičnih djela i to:

–       tri razbojništva;

–       devet nasilja u porodici;

–       deset oštećenja tuđe stvari;

–       tri ugrožavanja sigurnosti;

–       33 teške krađe;

–       12 krađa;

–       jedna lahka tjelesna povreda;

–       37 ostalih krivičnih djela.

 • 119 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 11  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 273 saobraćajne nezgode u kojima je 16  lica zadobilo teške, a 54 lica lakše tjelesne povrede, dok za 15 lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 66 lica je lišeno slobode, a 57 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

–  jedno razbojništvo;

–  osam teških krađa;

–  šest  krađa;

–  jedno oštećenje tuđe stvari;

–  jedno ugrožavanje sigurnosti;

–  21 ostalo krivično djelo;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–  12 teških krađa;

–   pet krađa;

–   četiri nasilja u porodici;

–   dva izazivanja opće opasnosti;

–   jedno nanošenje teške tjelesne povrede;

–   15 ostalih krivičnih djela;

 • 43 narušavanja javnog reda i mira u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 67 saobraćajnih nezgoda u kojima je 20 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

–  13 teških krađa;

–   osam krađa;

–   dva nasilja u porodici;

–   jedno oštećenje tuđe stvari;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   pet posjedovanja opojne droge;

–   jedna prevara;

–   pet ostalih krivičnih djela;

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 11 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.06.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 51 krivično djelo i to:

–  dva razbojništva;

–  tri nasilja u porodici;

–  dva ugrožavanja sigurnosti;

–  dvije prevare;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  četiri posjedovanja opojnih droga;

–  pet oštećenja tuđe stvari;

–  11 teških krađa;

–  šest krađa;

–  15 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 73 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.