31.07.2017. – Demant na objavljen tekst u listu „Dnevni avaz“ od 30.7.2017.godine, pod naslovom „Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 30.07.2017. godine, pod redakcijskim naslovom Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“, izneseni su u odnosu na odabir kandidata za zapošljavanje u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, po javnom konkursu, raspisanom, 20.12.2016. godine, neutemeljeni podaci, ocjene i kvalifikacije koje se odnose na Federalnu upravu policije, a posebno u odnosu na Direktora Federalne uprave policije.

Zbog objektivnog i pravilnog informisanja javnosti  iznosimo činjenice  i potpune  podatke u odnosu na objavljeno u  pomenutom tekstu, i to kako slijedi:

 • Federalna uprava policije je 20.12.2016. godine raspisala Javni konkurs za prijem policijskih službenika u činu „policajac“ u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije , za 15 izvršilaca.
 • Javni konkurs je objavljen u više medija u Bosni i Hercegovini, između ostalih i „Dnevnom avazu“.
 • U objavljenom konkursu su navedeni svi potrebni podaci u vezi sa Konkursom, između ostalog, u poglavlju III po naznakom „Napomena“ u alineji tri stoji:

„Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije (Direktor) će se rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu podržava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14)“

 • Dakle iz svega prethodno navedenog jasno je da je svaki aplikant za zapošljavanje prije nego što se prijavio na konkurs bio upoznat sa svim uvjetima prijema po ovom javnom Konkursu.
 • Kompletna procedura konkursa provedena je transparentno, i u cjelini sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Policijski službenici kada zasnivaju radni odnos u Federalnoj upravi policije polažu zakletvu/prisegu („Službene novine FBiH, broj 62/2005“), koja glasi:

„Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati  Ustava i Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika vršiti, savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti  prava, slobode i sigurnost svih građana, da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost  moj život.  Ja sam policijski službenik Federacije Bosne i Hercegovine.“

 • Svi policijski službenici, angažirani u provođenju konkursa, uključujući i Direktora, su u cjelini postupili sa načelima položene zakletve.
 • Federalna uprava policije je policijski organ na razini Federacije Bosne i Hercegovine i principi njenog rada su federalnog nivoa, njena nadležnost je na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a ne lokalne zajednice, ista nije Biro za zapošljavanje, niti Centar za socijalni rad.
 • Liste ili tabele uspiješnosti aplikanata/kandidata (Lista osvojenih bodova) ne predstavlja odabranu konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje.
 • Konačna lista kandidata predložena za zapošljavanje, po navedenom Konkursu, a koju je odobrio, sukladno Zakonu Direktor FUP-e, sadrži:
 • Devet (9) kandidata bošnjačke nacionalnosti koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Četiri (4) kandidata hrvatske nacionalnosti, koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Jedan (1) kandidat srpske nacionalnosti, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Jedan (1) kandidat iz reda ostali, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Za vrijeme mandata ovog Direktora FUP-a u radni odnos primljeno je preko 100 djelatnika, po istim principima, a ispravnost ovog pristupa potvrđuju i presude nadležnih sudova.
 • Kandidat Hamdo Maličković iz Sarajeva, je postigao zavidan rezultat na testiranju ali broj osvojenih bodova nije bio dovoljan da bi se isti našao na predloženoj listi kandidata za zapošljavanje.
 • Evidentno je, iz predhodno navedenih činjenica, da na mjesto istog nije niko drugi primljen, kako se to navodi u objavljenom članku.
 • Direktor Federalne uprave policije nepoznaje niti jednog kandidata koji je sudjelovao na navedenom konkursu niti je iko, u toku čitave konkursne procedure razgovarao sa Direktorom u vezi sa zapošljavanjem bilo koga.
 • Direktor Federalne uprave policije je Hrvat po nacionalnosti, čiji je isključivi nalogodavac za rad Ustav i Zakon, i imputacije u objavljenom članku na adresu Direktora su potpuno neutemeljene, uvredljive i ozbiljno šovinističke.
 • U odobravanju liste kandidata za zapošljavanje, po navedenom Konkursu Direktor FUP-e je na temelju odredbe iz člana 43. stav (1.), tačka 1), izvršio cjelovite konsultacije sa ministrom Federalnog ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova. Ministar FMUP-a je po nacionalnosti Bošnjak, što je također javnosti poznato.
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema nikakve nadležnosti u odnosu na Federalnu upravu policije, pa samim time ni na zapošljavanje u istoj, bilo koga, niti ima ingerencije bilo koje vrste u vezi sa izborom Direktora FUP-e.
 • Direktora FUP-e bira Nezavisni odbor, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Iz prethodno navedenog ocjene i izjave date u pomenutom članku koje su upućene članu Predsjedništva BiH, gdin-u Bakiru Izedbegoviću su potpuno neutemeljene, nekompetentne i nedobronamjerne.
 • U okviru predložene liste kandidata za zapošljavanje, koju je odobrio Direktor FUP-e, nalaze se i djeca šehida, boraca i poginulih branitelja.
 • Direktor Federalne uprave policije i Fedralna uprava policije će i dalje raditi na temelju Ustava, Zakona i profesionalnog etičkog kodeksa, jer naša država, Bosna i Hercegovina, može opstati i imati budućnost, ako su narodi i građani u njoj jednakopravni. Organi za provođenje zakona za to imaju posebnu odgovornost.

Tražimo od dnevnih novina „Dnevni avaz“ da ovaj demant objave u cjelini.

                                                                            FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za period od 28.07. do 31.07. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 125 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      četiri nasilja u porodici;

–      10 oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opće opasnosti;

–       četiri ugrožavanje sigurnosti;

–       48 teških krađa;

–       18 krađa;

–       36 ostala krivična djela.

 • 116 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 273 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, 13  lica zadobilo teške, a  59  lica lakše tjelesne povrede, dok za 11  lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 •   83 lica je lišeno slobode, a 69  lica je zadržano.

28.07.2017. – Informacija u vezi sa prijavljenim događajem „Ugrožavanje sigurnosti” Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Marinka Čavare

Federalna uprava policije je dana 06.07.2017. godine zaprimila prijavu da je dana 05.07.2017. godine Predsjednik Federacije BiH, gosp. Marinko Cavara, bio pod sigurnosnom prijetnjom za vrijeme kretanja auto-cestom na dionici Kakanj-Zenica.

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, po Uredbi Vlade F BiH, je štićena osoba, i osiguranje iste vrši Federalna uprava policije i to po mjestu rada, prebivališta i u kretanju, na principu osiguranja 24 sata.

Odmah, po dobivenom saznanju, za navedeni događaj, Federalna uprava policije je sukladno svojoj nadležnosti, poduzela sve operativno-tehničke, kriminalističko-obavještajne i tehničke mjere i radnje u rasvjetljavanju i dokumentiranju prijavljenog događaja.

Obzirom da su iz zaprimljene prijave proizilazile indicije o eventualnom postojanju kaznenog djela, o događaju je obaviješteno Kantonalno tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona, kao mjesno nadležno, te je isto sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, vršilo nadzor nad radom policijskih službenika u vezi sa prijavljenim događajem.

Federalna uprava policije je u radu na ovom događaju izvršila potrebne izvide i kriminalistička istraživanja, te je poduzela sve potrebne kriminalističko-tehničke i operativne radnje, zadokumentirala ovaj događaj, te je u okviru provedenog postupka utvrđeno sljedeće:

 1. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Marinko Čavara, je dana 05.07.2017. godine u vremenu iza 17 sati kretao se auto-cestom na relaciji Kakanj-Zenica, sa službenim vozilom Predsjednika Federacije kojim je osobno upravljao, a sa namjerom odlaska kući u mjesto prebivališta. Kretanje Predsjednika Federacije BiH, na navedenoj trasi odvijalo se bez policijske pratnje, postoje Predsjednik Federacije BiH, prije kretanja na put iz Sarajeva, samoinicijativno iz pratnje otpustio policijske službenike koji su angažirani na njegovom osiguranju.

Na dionici autoceste Kakanj-Zenica došlo je,u nekoliko navrata,do prijetećeg
„vizualnog kontakta” između kriminogene osobe N.H. sin Ramiza, rođ. 1972.
godine, sa prebivalištem u Kaknju, i NN osobe koji su se zajedno kretali
navedenom auto cestom motornim vozilom marke „Passat”, sa gosp. Marinkom
Čavarom.

Imenovani su također u toku vožnje navedenom dionicom auto-ceste,kretali se na određenom odstojanju, iza vozila kojim se kretao gosp. Marinko Čavara, a u određenoj fazi ispred službenog vozila Predsjednika F BiH.

U navedenom događaju nije sudjelovalo bilo koje drugo vozilo, odnosno osobe, osim pometnutih.

Nema dokaza o organiziranom nastupu navedenih inkriminiranih osoba u opisanom događaju.

Nema dokaza da su navedene osobe poznavale gosp. Marinka Čavaru, odnosno da su iste nastupale na opisani način prema Predsjedniku Federacije BiH.

Sva prikupljena dokumentacija u vezi sa navedenim događajem, uz potrebna izvješća dostavljeni su postupajućem tužitelju Tužiteljstva ZE-DO kantona, koji će postupiti sukladno odredbama iz člana 45..ČI. 231.,čl. 232.,čl. 233. i čl. 241. Zakona o kaznenom postupku F BiH.

U toku rada na rasvjetljavanju navedenog događaja Federalna uprava policije je ostvarila suradnju sa Kantonalnim MUP-a ZE-DO, K/Ž MUP-a, Srednjobosanskog Kantona, MUP-a Republike Srpske i Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.07.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivična djela i to:

–       tri razbojništva;

–       12 teških krađa;

–       četiri krađe;

–       tri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       sedam ostalih krivičnih djela.

 • 32 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je  jedno lice smrtno stradalo,a jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

27.07.2017. – Na osnovu crvene međunarodne potjernice lišen slobode Đuro Burek

Policijski službenici Federalne uprave policije su dana 27.07.2017. godine, na osnovu crvene međunarodne potjernice, lišili slobode osobu Đuro Burek (1957.god.) iz Jakova, Republika Hrvataska zbog kaznenog djela „Prijevara u gospodarskom poslovanju“ Kaznenog Zakona Republike Hrvatske.

Osoba lišena slobode je predata na dalju nadležnost Sudu Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

27.07.2017. – Lišeno slobode jedno lice zbog krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Dana 26.07.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, poduzimali mjere i radnje i svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo, vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu izvršen je  pretres na jednoj lokaciji  na području općine Novi Grad Sarajevo, te  je lišeno slobode jedno lice incijala A.Z. (1981. god).

Prilikom pretresa oduzeta je određena količina suhe zeljaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu „Canabis Sativa L“, vatreno oruže i određena količina municije, te drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lice lišeno slobode je kriminalistički obrađeno u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te je u zakonskom roku uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predato na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.07.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

–       jedno razbojništvo;

–       11 teških krađa;

–       šest krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       dva izazivanja opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       16 ostalih krivičnih djela.

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 107 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.07. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 51 krivično djelo i to:

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    12 teških krađa;

–    12 krađa;

–    22 ostala krivična djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 21. do 24.07. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 93 krivičnih djela i to:

–    pet razbojništava;

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    šest nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedna prevara;

–    jedan napad na OSL;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    23 teških krađa;

–    12 krađa;

–    38 ostalih krivičnih djela.

 • 96 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 273 saobraćajne nezgode, u kojima je 9 lica zadobilo teške, a 69 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 82 lica je lišeno slobode, a 69  lica je zadržano.

 

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije

21.07.2017.godine

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici,  koju je odobrio direktor Federalne uprave policije na temelju odredbi iz čl. 41. stav (1), čl. 43. stav (1) t), 2)  i 4) Zakona o unutarnjim poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14, i čl. 11. istog Zakona, člana 53. stav (3) Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, bro: 27/05, 70/08 i 44/11): KONAČNA LISTA