Po zahtjevu INTERPOL-a pronađena maloljetna osoba Klara Dončevski, državljanka R. Slovenije

Postupajući po zahtjevu INTERPOL-a Ljubljana, dana 30. 08.2017. godine policijski službenici Federalne uprave policije su u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Kantona Sarajevo i djelatnicima Obajvejštajno sigurnosne službe BiH, pronašli maloljetnu osobu Klaru Dončevski, državljanku Republike Slovenije, za kojom je 24.08.2017. godine INTERPOL Ljubljana raspisao međunarodnu potragu za nestalim licem.

O navedenom su upoznati nadležni organi, a imenovana je predata Službi za rad sa strancima na nadležnost i daljnje postupanje.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 30/31.08.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

– osam teških krađa;

– 12 krađa;

– šest nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 44 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 94 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.08. 2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41 krivično djelo i to:

– šest teških krađa;

– devet krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 19 ostalih krivičnih djela;

 • 38 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.08. 2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 29 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– šest teških krađa;

– pet krađa;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opšte opasnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

 

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 25.08. DO 28.08. 2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 117 krivičnih djela i to:

–  jedno ubistvo u pokušaju;

–  šest razbojništava;

–  jedna razbojnička krađa;

–  osam nasilja u porodici;

–  četiri oštećenja tuđe stvari;

–  dva ugrožavanja sigurnosti;

–  36 teških krađa;

–  14 krađa;

–  jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–  44 ostala krivična djela;

 • 94 narušavanja javnog reda i mira u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 214 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica smrtno stradala, osam lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 76 lica je lišeno slobode, a 58 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.08.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 77 krivičnih djela i to:

–  tri razbojništva;

–  31 teška krađa;

–  10 krađa;

–  tri nasilja u porodici;

–  dva izazivanja opće opasnosti;

–  tri ugrožavanja sigurnosti;

–  jedno posjedovanje opojne droge;

–  dva nanošenja teških tjelesnih povreda;

–  jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–  21 ostalo krivično djelo;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira.
 • 79 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 23 lica su zadržana.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.08.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

–  jedno razbojništvo;

–  devet teških krađa;

–  pet krađa;

–  tri nasilja u porodici;

–  jedno oštećenje tuđe stvari;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  22 ostala krivična djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.08.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

– jedno ubistvo u pokušaju;

– osam teških krađa;

– osam krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno silovanje;

– jedna teška tjelesna povreda;

– 15 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 18 lica lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 26 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.08.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 56 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– 22 teške krađe;

– sedam krađa;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.