Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

-    tri razbojništva;

-    tri nasilja u porodici;

-    jedno oštećenje tuđe stvari;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    tri posjedovanja opojnih droga;

-    šest teških krađa;

-    šest krađa;

-   14 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 24 lica su lišena slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.11. 2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 50 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    četiri razbojništva;

-    14 teških krađa;

-    četiri krađa;

-    jedno nasilje u porodici;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    23 ostala krivična djela.

 • 18 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, deset lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA

21.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke balističkih taktičkih kaciga sa komunikacijom nivo zaštite IIIA broj: 09-20-14-2-1577  od 21.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 27. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana , te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluka

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1 i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2

21.11.2017.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču KRANING d.o.o. Puračić za LOT 1  i Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču SALON BANKARSKE OPREME d.o.o. Sarajevo za LOT 2 broj: 09-20-14-2-1948  od 16.11.2017. godine  donesene na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godine. Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke naoružanja

17.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke naoružanja i to: LOT 1 – puške –automati i LOT 2 – pištolji, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 81/14), članova 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) na prijedlog Komisije za provođenje postupka nabavke u 2017. godini. odluka 17 11 17

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–   17 teških krađa;

–    četiri krađe;

–   13 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 15/16.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 58 krivičnih djela i to:

–  pet razbojništava;

–  20 teških krađa;

–  tri krađe;

–  pet nasilja u porodici;

–  četiri oštećenja tuđe stvari;

–  jedno ugrožavanje sigurnosti;

–  jedna lahka tjelesna povreda;

–  19 ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 64 saobraćajnih nezgoda, u kojima je deset lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 29 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 14/15.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–  dva razbojništava;

–  13 teških krađa;

–  četiri krađe;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  dva nasilja u porodici;

–  jedno posjedovanje opojne droge;

–  14 ostalih krivičnih djela;

 • 14 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila neutvrđen stepen povreda.
 • 74 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 13/14.11.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

–  pet razbojništava;

–  10 teških krađa;

–  osam krađa;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  dva nanošenja teških tjelesnih povreda;

–  19 ostalih krivičnih djela;

 • 11 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 102 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 10.11. DO 13.11. 2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 115 krivičnih djela i to:

–  tri razbojništva;

–  jedna razbojnička krađa;

–  osam nasilja u porodici;

–  sedam oštećenja tuđe stvari;

–  dva posjedovanja opojne droge;

–  tri ugrožavanja sigurnosti;

–  32 teških krađa;

–  11 krađa;

–  48 ostalih krivičnih djela;

 • 88 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 173 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, devet lica zadobilo teške, 32 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povrede.
 • 72 lica su lišena slobode, a 60 lica je zadržano.