Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 1.   48 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       15 teških krađa;

–       devet krađa;

–       dva nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       17 ostalih krivičnih djela;

 1.   29 narušavanja javnog reda i mira, nije bilo povrijeđenih lica.
 2.   86 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 3.   31 lice je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 25 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    dva nasilja u porodici;

–    šest teških krađa;

–    četiri krađe;

–    11 ostalih krivičnih djela.

 • 29 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 86 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lice zadobilo teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 48 krivičnih djela i to:

–    četiri nasilja u porodici;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    23 teške krađe;

–    dvije krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

26.12.2017. – Obavjest kandidatima po Javnom konkursu za izbor policijskih službenika u FUP

Prilikom prijava na konkurs primjećeno je da pojedini kandidati dostavlja duplu kokumentaciju, odnosno za svako oglašeno radno mjesto pojedinačno Također evidentni su česti upiti kandidata vezano za dostavu dokumentacije, odnosno pitanja da li je potrebno dostavljati posebnu dokumentaciju za svako oglašeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

S tim u vezi, obavještavamo kandidate da nije potrebno dostavljati posebnu dokumentciju za svako oglašeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. Dovoljno je na jednom prijavnom obrascu zaokružiti sva mjesta na koja se kandidat prijavljuje i dostaviti samo jednu kompletnu dokumentaciju (potrebna dokumentacija kako je navedeno u konkursu). Ukoliko se kandidat prijavljuje istovremeno na radno mjesto za čin policajca i radna mjesta za čin mlađeg inspektora potrebno je u dokumentaciji dostaviti dvije diplome, diplomu o završenom IV stepenu školske spreme i diplomu o završenom VI stepenu školske spreme.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 48 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    tri razbojništva;

–    25 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    pet nasilja u porodici;

–    12 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 89 saobraćajnih nezgoda, u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 15 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 22.12. – 25.12.2017. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 125 krivičnih djela i to:

–  10 razbojništva;

–  četiri nasilja u porodici;

–  sedam oštećenja tuđe stvari;

–  jedno izazivanje opće opasnosti;

–  tri ugrožavanja sigurnosti;

–  jedno teške tjelesne povrede;

–  31 teška krađa;

–  14 krađa;

–  54 ostalih krivičnih djela;

 • 97 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 259 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, sedam lica zadobilo teške, a 52 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 114 lica je lišeno slobode, a 85 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 33 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    jedna razbojnička krađa;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    13 teških krađa;

–    sedam krađa;

–    sedam ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 14 lica je lišeno slobode, a osam lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   27 krivičnih djela i to:

–       tri razbojništva;

–       pet teških krađa;

–       jedna krađa;

–       tri nasilja u porodici;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga;

–       jedna teška tjelesna povreda;

–       12 ostalih krivičnih djela;

 •   33 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 •   31 lice je lišeno slobode, a 31 lice je zadržano.

 

20.12.2017. – Očitovanje FUP-e povodom izjave zastupnika Zastupničkog doma Parlamenta F BiH, Nermina Nikšića

Povodom javnog istupanja zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Nermina Nikšića, u okviru kojeg je iznio tvrdnje da se u Federalnoj upravi policije vrši nezakonito prisluškivanje telefonskih brojeva, kao i druge neutemeljene ocjene u vezi sa istim, Federalna uprava policije obavještava javnost da su svi navodi gosp. Nermina Nikšića neutemeljeni, tendenciozni i opetovano provokativno interpretirani.

Jedinica za profesionalne standarde Federalne uprave policije je izvršila određene provjere u cilju utvrđivanja svih činjenica u odnosu na insinuacije pomenutog zastupnika, kojom prilikom je utvrđeno da sve radnje Federalna uprava policije provodi isključivo u skladu sa zakonom i zakonskim procedurama, a na temelju naredbi pravosudnih institucija.

Napominjemo da ovo nije prvi put da gosp. Nermin Nikšić iznosi neargumentovane tvrdnje o radu u Federalnoj upravi policije, kako bi diskreditovao kako Federalnu upravu policije, tako i rukovodioca ovog organa. Cilj istog je onemogućavanje kriminalističkih istraga koje provodi ovaj policijski organ u oblasti organiziranog i teškog finansijskog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE