Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije  BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    12 teških krađa;

–    šest krađa;

–    18 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

 

Lista prijava koje nisu prihvaćene u dalju proceduru i Lista prijava koje su prihvaćene u dalju proceduru po Javnom konkursu

30.01.2018.

Komisija za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i  činu „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije, formirana Rješenjem broj: 09-19/1-34-2-527 od 04.12.2017. godine, a na osnovu  Javnog konkursa/oglasa, broj: 09-19/1-34-2-527 od 12.12.2017. godine (objavljen 18.12.2018.), objavljuje Listu prijava koje nisu prihvaćene u dalju proceduru zbog neispunjavanja Konkursom propisanih uslova i Listu prijava koje su prihvaćene u dalju proceduru sa pozicijama za koje su kandidati aplicirali, broj: 09-19/1-34-2-527/17 od 30.1.2018. godine. Lista prijava koje su prihvacene u dalju proceduru i Lista prijava koje nisu prihvacene u dalju proceduru

 

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 46 krivičnih djela i to:

–    12 teških krađa;

–    pet krađa;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedna lahka tjelesna povreda;

–    21 ostalo krivično djelo;

 • 17 narušavanja javnog reda i mira.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a deset lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za period od 26 – 29.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano  je:

 • 108 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništava;

–    šest nasilja u porodici;

–    pet oštečenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    40 teških krađa;

–    šest krađa;

–    45 ostalih  krivičnih  djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 145 saobraćajne nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dok su dva lica zadobila teške, 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za 12  lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 67  lica  je lišeno slobode, a  50 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 43 krivična djela i to:

–    tri razbojništva;

–    dva nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    dvije prevare;

–    19 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    devet ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira.
 • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 •   44 krivična djela i to:

–       tri razbojništva;

–       12 teških krađa;

–       tri krađe;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedna lahka tjelesna povreda;

–       21 ostalo krivično djelo;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira;
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 37 lica je lišeno slobode, a 32 lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.01.2018. godi

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   39 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       14 teških krađa;

–       jedna krađa;

–       jedna prijevara

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       20 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira.
 • 73 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobilo teške tjelesne povrede, a šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.01.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   40 krivičnih djela i to:

–       jedno ubistvo u pokušaju;

–       jedno razbojništvo;

–       13 teških krađa;

–       sedam krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       15 ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.