Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   36 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       jedna razbojnička krađa;

–       osam teških krađa;

–       pet krađa;

–       jedno nasilje u porodici;

–       dva oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti;

–       jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

–       jedna lahka tjelesna povreda;

–       14 ostalih krivičnih djela;

 • 16 narušavanja javnog reda i mira, nije bilo povrijeđenih lica.
 •  65 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   35 krivičnih djela i to:

–       jedno razbojništvo;

–       14 teških krađa;

–       šest krađa;

–       jedno oštećenje tuđe stvari;

–       jedno izazivanje opće opasnosti;

–       jedna prevara;

–       11 ostalih krivičnih djela;

 •   17 narušavanja javnog reda i mira, nije bilo povrijeđenih lica.
 •   80 saobraćajnih nezgoda, u kojima 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri  lica nije utvrđen stepen povrede.
 •   osam lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 23.02. do 26.02. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 96  krivičnih djela i to:

–      sedam razbojništva;

–      sedam nasilja u porodici;

–      šest oštećenja tuđe stvari;

–      dva izazivanje opće opasnosti;

–      37 teška krađa;

–      pet krađa;

–      31 ostalih krivičnih djela.

 •  67 narušavanje javnog reda i mira u kojima je 10  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  187 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške, a 34 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 •  47 lica je lišena slobode, a 43 lica su zadržana.

23.02.2018. – U nastavku operativne akcije „Balkan“ lišene slobode tri osobe zbog KD „Pomoć učinitelju poslije učinjena krivičnog djela“

U nastavku operativne akcije „Balkan“, policijski službenici Federalne uprave policije su dana 23.02.2018. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, lišili slobode još tri osobe iz Sarajeva incijala A.B. (1972.god.), R.LJ. (1969.god.) i E.O. (1967.god.) koji se sumnjiče za krivično djelo „Pomoć učinitelju poslije učinjena krivičnog djela“ iz člana 346., a  vezi sa krivičnim djelima „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. i „Zloupotreba položaja i ovlaštenja“ iz člana 382. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedene aktivnosti, a po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, izvršeni su pretresi dva objekata na području općine Ilidža, Sarajevo kojom prilikom je pronađen i privremeno oduzeto novčani iznos cca. 110.000,00 u različitim apoenima i valutama (konvertibilne marke i euro), oružje, municija i drugi predmeti koji potiču iz predmetnih krivičnih djela.

Po okončanju pretresa izvršit će se kriminalistička obrada nad osobama lišenim slobode nakon čega će se Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo dostaviti Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv istih.

Podsjećamo, dana 19.02.2018. godine lišene su slobode odgovorne osobe Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, incijala N.D. (1966.god.) i H.D. (1966.god.) koja se sumnjiče da  su u svojstvu odgovornih osoba Direkcije, tokom 2017. i 2018. godine s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi zahtijevali i primali novac i darove od vlasnika i odgovornih osoba više privednih subjekata iz BiH, čija djelatnost ima veze sa izgradnjom i rekonstrukcijm puteva, a kako bi istim obezbjedili poslove kroz namještanje tendera javnih nabavki koje je provodila Direkcija, kao i druge nezakonite radnje.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–       tri razbojništava;

–       12 teških krađa;

–       tri krađe;

–       četiri nasilja u porodici;

–       tri oštećenja tuđe stvari;

–       jedno ugrožavanje sigurnosti:

–       jedno osjedovnje opojnih droga;

–       12 ostalih krivičnih djela;

 • 16 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 63 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   28 krivičnih djela i to:

–       pet razbojništava;

–       osam teških krađa;

–       dvije krađe;

–       jedno nasilje u porodici;

–       12 ostalih krivičnih djela;

 •   14 narušavanja javnog reda i mira, nije bilo povrijeđenih lica.
 •   85 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 •   16 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

Poziv za dostavljanje ponuda

22.02.2018. godine

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge stručnog usavršavanja u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-325 od 15.02.2018. godine, Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-326 od 15.02.2018. godine i Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge u toku 2018. godine, broj 09-20/1-14-2-327 od 15.02.2018. godine, objavljuje direktor Federalne uprave policije na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH” broj 81/14), člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i u skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele Ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

Usluge Strucnog usavrsavanja 2018

Usluge hotelskog smjestaja 2018

Ugostiteljske usluge 2018

Bilten dnevnih događaja za dan 20/21.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedan napad na ovlašteno službeno lice;

–    jedna prevara;

–    18 teških krađa;

–    jedna krađa;

–    osam ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanje javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede;
 • 53 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 11 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

 

   

Bilten dnevnih događaja za dan 19/20.02.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivična djela i to:

–    jedno nasilje u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    dva ugrožavanja sigurnosti;

–    12 teških krađa;

–    pet krađa;

–    osam ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira;
 • 67 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 15 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tijelesnih povreda.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.