Bilten dnevnih događaja za period od 27.04. do 30.04. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  103 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      četiri nasilja u porodici;

–      tri oštećenja tuđe stvari;

–      dva izazivanja opće opasnosti;

–      četiti posjedovanja opojne droge;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      četiri teške krađe (motorna vozila);

–      27 teških krađa;

–      14 krađa;

–       jedna prevara

–      42 ostala krivična djela;

 •  115 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  219 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradalo, 10  lica zadobilo teške, a 64 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 •   82 lica je lišeno slobode, a 62 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •   42 krivičnih djela i to:

–       dva razbojništva;

–       13 teških krađa;

–        tri krađe;

–        dva nasilja u porodici;

–        dva oštećenja tuđe stvari;

–        jedno izazivanje opće opasnosti;

–        jedno ugrožavanje sigurnosti;

–        jedno posjedovanje opojne droge;

–       17 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno  lice zadobilo povrede za koje nije utvrđen stepen povređivanja.
 • 68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 17  lica je zadržano.

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1, LOT-2, LOT-3, LOT-4 i LOT-5 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila

26.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Toyota, broj: 09-20-14-2-492/1 od 24.04.2018. godine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Ford, broj: 09-20-14-2-492/2 od 24.04.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3, LOT-4 i LOT-5 Javna nabavka djelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa Fiat, Hyndai i BMW, broj: 09-20-14-2-492 od 24.04.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine.Odluka LOT-1, Odluka LOT-2, Odluka LOT-3, LOT-4 i LOT-5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Nabavka mesa i prerađevina od mesa

26.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-2 Nabavka mesa i prerađevina od mesa, broj: 09-20-14-2-380/2 od 24.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 38 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–  tri razbojništva;

–    jedno nanošenje LTP;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    12 teških krađa;

–    tri krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede a za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 61 saobraćajnih nezgoda, u kojima su sedam lica lakše tjelesne povrede,a za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 13  lica je zadržano.

 

25.04.2018. – Prilikom realizacije operativne akcije „Escape“ lišena slobode četiri lica zbog KD “Iznuda“ i „Ugrožavanje sigurnosti“

Dana 25.04.2018. godine policijski službenici Federalne uprave policije su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i angažman Specijalne policijske jedinice FUP-e, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Escape“, na području Kantona Sarajevo, u cilju dokumentovanja lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelima „Iznuda“ iz člana 295. i „Ugrožavanje sigurnosti“ iz člana 183. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a postupajući po Naredbi Općinskog suda Sarajevu, izvršeni su pretresi stambenih objekata i vozila na više lokacija na području općina Novi Grad i Ilidža, kao i dva ugostiteljska objekta, te su lišena slobode četiri lica iz Sarajeva inicijala A.C. (1997.god.), K.G. (1995. god), A.S. (1987.god) i  A.Ć. (1989.god).

 Navedena lica se sumnjiče da su od jednog lica iz Sarajeva u prethodnom periodu u više navrata iznuđivali novac i imovinu upućujući mu pri tome ozbiljne prijetnje po njegov život, kao živote bližih članova njegove porodice.

 Prilikom lišenja slobode i pretresa navedenih lica pronađen je i oduzet novac koji se dovodi u vezu sa gore navedenim krivičnim djelima, kao i vatreno oružje, municija, mobilni telefonski aparati, SIM kartice i drugi predmeti.

 Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

 Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 33 krivičnih djela i to:

–    jedna prevara;

–    dva napada na ovlašteno službeno lice;

–    13 teških krađa;

–    četiri krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a devet lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 12  lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača u pregovaračkom postupku nabavke u predmetu nabavke za helikopter BELL206B

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača: LOT 1 – nabavka rezervnih dijelova, potrošnog materijala za helikopter BELL206, LOT 2 – godišnji servis helikoptera BELL 206 sa izdavanjem CRS-a za radove na helikopteru, LOT 3 – popravka ili zamjena induktora turbine  na helikopteru BELL206B i LOT 4 – otklanjanje neispravnosti u pokazivanju obrtaja turbine N2 na helikopteru BELL206B sa izdavanjem CRS za radove, broj: 09-20/1-14-2-346 od 24.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća

24.04.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 Nabavka svježeg voća i povrća, broj: 09-20-14-2-380/3 od 17.04.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.04.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–    jedno silovanje;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    13 teških krađa;

–    sedam krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 11  lica je zadržano.