Odluka o poništenju otvorenog postupka za LOT-1

31.05.2018.

Odluka o poništenju otvorenog postupka za LOT-1 (nabavka prehrambenih artikala i napitaka), broj: 09-20-14-2-172/1 od 25.05.2018. godine,  donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  25. 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o ponistenju LOT 1

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-1 i LOT-3, Odluka o poništenju postupka javne nabvke za LOT-2

31.05.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača KRANING d.o.o. za LOT-1 (nabavka kancelarijskog namještaja), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine, Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT-2 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018. godine i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-3 (nabavka sigurnosnih kasa), broj: 09-20-14-2-618/18 od 29.05.2018.godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca LOT 1, Odluka o ponistenju LOT 2, Odluka o ponistenju LOT 2 i Odluka o izboru napovoljnijeg ponudaca LOT 3

Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivična djela i to:

–    dva razbojništva;

–    jedno nasilje u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–   10 teških krađa;

–    pet krađa;

–    19 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira;
 • 63 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, 10 lica lakše tjelesne povrede, a dok za 10 lica nije utvrđen stepen povreda .
 • 18 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

                                                                       

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    pet nasilja u porodici;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    osam teških krađa;

–    pet krađa;

–    17 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira;
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.
 • 13 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivična djela i to:

–      dva razbojništva;

–      10 teških krađa;

–      šest krađa;

–      jedno nasilje u porodici;

–      četiri izazivanja opće opasnosti;

–      20 ostalih krivičnih djela;

 •  27 narušavanja javnog reda i mira, tri lica zadobila neutvrđen stepen povreda.
 •  71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 25.05. do 28.05. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 103 krivičnih djela i to:

–     četiri razbojništava;

–     19 teških krađa;

–    tri teške krađe (motorna vozila);

–     10 krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     dva oštećenja tuđe stvari;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     dva ugrožavanja sigurnosti;

–     60 ostalih krivičnih djela;

 • 79 narušavanja javnog reda i mira, tri lica lakše tjelene povrede;
 • 141 saobraćajna nezgoda, u kojima je osam lica zadobila teške, a 27 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za devet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 39 lica je lišeno slobode, a 29 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  38 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      četiri teške krađe;

–      pet krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      jedno posjedovanje opojnih droga;

–      jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–      19 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede a jedno lice neutvrđen stepen povreda;
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a tri lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 35 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    osam teških krađa;

–    tri krađe;

–    dva nasilja u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedna prijevara;

–   21 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede;
 • 68 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo,šest lica zadobilo teške, devet lica lakše tjelesne povrede, a za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.05.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  45 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    dva razbojništva;

–    12 teških krađa;

–    devet krađa;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   18 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.