BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.06.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

–    11 teških krađa ( dvije krađe MPV );

–    tri krađe;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojne droge;

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    dva  oštećenja tuđe stvari;

–    jedno nanošenje LTP;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede;
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobilo teške, 21 lice lakše tjelesne povrede, dok za jedno lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.06.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 24 krivična djela i to:

–    devet teških krađa ( dvije krađe MPV );

–    tri krađe;

–    jedno nasilje u porodici;

–    dva posjedovanja i omogućivanja uživanja opojne droge;

–    devet ostalih krivičnih djela;

 • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede;
 • 84 saobraćajne nezgode, u kojima su četiri lica zadobilo teške, 33 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.06.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 34 krivična djela i to:

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    šest teških krađa;

–    dvije teške krađe motornih vozila;

–    jedna krađa;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira;
 • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, 13 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

                                                                      

Poziv na press

Poštovani predstavnici medija,

Obavještavamo Vas da će se povodom obilježavanja 1. jula – “Dana policije u Federaciji Bosne i Hercegovine” u petak, 29.6.2018. godine sa početkom u 11,00 sati u Domu policije ul. Tina Ujevića 1., Sarajevo, održati zajednička radno – svečana sjednica Kolegija Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova.

U sklopu navedenih aktivnosti položit će zakletvu 15 policijskih službenika koji su završili školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu, a koji će zvanično zasnovati radni odnos u Specijalnoj policijskoj jednici, Federalne uprave policije.

Prije početka svečanog kolegija, tačnije u 10.45 sati u Domu policije, medijma će se obratiti, odnosno biti će omogućeni pojedinačni intervijui sa direktorom Federalne uprave policije, Draganom Lukač i ministarom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Aljošom Čampara.

Dolazak možete potvrditi na tel. br. 061/198-981 ili e-mail: glasnogovornik@fup.gov.ba.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.06.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 40 krivičnih djela i to:

–    četiri razbojništva;

–    pet teških krađa;

–    tri krađe;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenje tuđe stvari;

–    22 ostala krivična djela;

 • 26 narušavanja  javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
 • 11 lica je lišeno slobode, a  10 lica je zadržano.

                                                                      

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Uslužnost” d.o.o. Sarajevo i Odluka o poništenju postupka javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi i to za Zimske uniforme za Specijalnu policijsku jedinicu (LOT 2), Beretke (LOT 3) i Svečana policijska uniforma (LOT 4)

26.06.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Uslužnost” d.o.o. Sarajevo broj: 09-20-14-2-850/1 od 19.06.2018. godine za LOT-1 javna nabavka radno-taktička ljetna uniforma (284 kompleta) i Odluka o poništenju postupka javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi i to za Zimske uniforme za Specijalnu policijsku jedinicu (LOT 2), Beretke (LOT 3) i Svečana policijska uniforma (LOT 4) broj: 09-20-14-2-856/2 od 19.06.2018. godine, donesene na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka za LOT 1Odluka o ponistenju jabne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dijelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa FIAT (LOT-1) i HYUNDAI (LOT-2

25.06.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke dijelova, potrošnog materijala i usluga popravke vozila iz programa FIAT (LOT-1) i HYUNDAI (LOT-2), broj: 09-20-14-2-885 od 19.06.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka o ponistenju javne nabavke

Bilten dnevnih događaja za dan 22. do 25.06.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 98 krivičnih djela i to:

–    četiri razbojništva;

–    jedna razbojnička krađa;

–    jedno posjedovanje  opojnih droga;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    dvije prevare;

–    30 teških krađa (tri krađe motornog vozila);

–    devet krađa;

–    46 ostalih krivičnih djela;

 • 97 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su devet lica zadobila lakše tjelesne povrede, a za 11;
 • 213 saobraćajnih nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 18 lica zadobilo teške, a 83 lica lakše tjelesne povrede.
 • 69 lica su lišena slobode, a 53 lice je zadržano.                                                                       

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.06.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 26 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    pet teških krađa;

–    dvije krađe;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    17 ostala krivična djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira;
 • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 9 lica je lišeno slobode, a  7 lica je zadržano.