Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  53  krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      15 teških krađa;

–      devet krađa;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      19 ostalih krivičnih djela;

 •  19  narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede a jedno lice neutvrđen stepen povreda.
 •  75  saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 22  lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 27 – 30.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 128  krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      deset nasilja u porodici;

–      sedam oštećenja tuđe stvari;

–      dva izazivanja opće opasnosti;

–      tri ugrožavanja sigurnosti;

–      32 teške krađe;

–      četiri krađe PMV;

–      14 krađa;

–      53 ostala krivična djela;

 •  104 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  203 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, tri lica zadobila teške, a 61  lice lakše tjelesne povrede.
 •  79 lica je lišeno slobode, a 70 lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

27.07.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj: 09-20/1-14-2-857 od 27.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Konačna lista kandidata za zapošljavanje u Federalnu upravu policije

27.07.2018.

Na osnovu odredbi čl. 41. stav 1, čl. 43. stav 1 tačke 2. i 4. Zakona o unutrašnjim  poslovima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 81/14) i čl. 11. istog Zakona, te člana 53. stav 3. Zakona o policijskim službenicima F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 27/05, 70/08 i 44/11), Direktor Federalne uprave policije je sa Liste kandidata za izbor predloženih kandidata za zapošljavanje u Federalnoj upravi policije, u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“, odobrio Konačnu listu kandidata za zapošljavanje, broj 09-19/1-34-2-527/101 od 26.07.2018. godine. Konačna lista

 

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  39 krivičnih djela i to:

–      pet razbojništava;

–      osam teških krađa;

–      jedna teška krađa (motorno vozilo);

–      četiri krađe;

–      dva nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a tri lica   zadobila lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 21 lice je lišeno slobode, a devet lica je zadržano.

26.07.2018.- Lišena slobode tri lica zbog online prevara putem interneta

Policijski službenici Federalne uprave policije dana 26.07.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona,  poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti na području spomenutog kantona, a vezano za krivično djelo  „Prevara“ iz člana 294. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedenih aktivnosti, a po Naredbi Općinskog suda u Zenici, izvršeni su pretresi na tri lokacije na području općine Zenica, te su lišene slobode tri lica iz Zenice inicijala M.B. (1994.god), A.V. (1996. god.) i Dž.A. (1990. god.) koja se sumnjiče da su u prethodnom periodu izvršili više online prevara putem interneta, nudeći na prodaju određene „nepostojeće“ proizvode, pri čemu je oštećeno više desetina fizičkih lica sa područja Bosne i Hercegovine i zemalja regiona R Hrvatska, R Srbija, R Crna Gora, R Makedonija i R Slovenija, pri čemu je istima pričinjena veća materijalna šteta (tačan iznos se još uvijek utvrđuje).

Prilikom pretresa, do sada je pronađena i oduzeta određena količina novca, računara i druga računarska oprema, mobilni telefonski aparati, SIM kartice i drugi predmeti koji potiču ili se dovode u vezu sa predmetnim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode su  privedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade nakon čega će ista biti u zakonskom roku predata Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona uz Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 42 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    12 teških krađa ( 1 krađa pmv );

–    šest krađa;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    17 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je 11 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 22  lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    tri izazivanja opće opasnosti;

–    pet teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    četiri krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 45 narušavanja javnog reda i mira u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.07.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 52 krivična djela i to:

–    tri razbojništva;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanja opće opasnosti;

–    devet teških krađa;

–    jedna teška krađa motornog vozila;

–    devet krađa;

–    24 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 91 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.