Odluka o poništenju postupka javne nabavke

31.08.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600,  broj: 09-20/1-14-2-1305 od 30.08.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    četiri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    sedam teških krađa;

–    jedna teška krađa motornih vozila;

–    pet krađa;

–    19 ostalih krivičnih djela;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 59 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala pet lica zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 11 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  30 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      sedam teških krađa ;

–      tri krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojnih droga;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 63 saobraćajne nezgode, u kojima je 19 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  33 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      10 teških krađa ( dva motorna vozila);

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanjeopojnih droga;

–      jednna prijevara;

–      jedno nanošenje LTP;

–      132 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  36 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, a dva lica zadobilo teške tjelesne povrede.
 • 12 lica je lišeno slobode, a 9 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  37 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( tri motorna vozila);

–      pet krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      tri oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      13 ostalih krivičnih djela;

 •  23 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen
 •  46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 24.08. do 27.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  114 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo;

–      dva razbojništva;

–      devet nasilja u porodici;

–      sedam oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      25 teških krađa ( tri krađe pmv )

–      devet krađa;

–      jedna lahka tjelesna povreda;

–      57 ostalih krivičnih djela;

 • 102 narušavanja javnog reda i mira u kojima je 16  lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 230 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, 11 lica zadobilo teške, a 58 lica lakše tjelesne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 63 lica su lišena slobode, a 46 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  49 krivičnih djela i to:

–      osam teških krađa (jedno motorno vozilo);

–      devet krađa;

–      jedno nasilje u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      28 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  93 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 31 lice   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

23.08.2018. – U sklopu operativne akcije “Tender” privedene četiri osobe

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 23.08.2018. godine pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog Kantona i podršku Obavještajno sigurnosne agencije BiH,  započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Tender“ na području Tuzlanskog Kantona i Kantona Sarajevo, a vezano za krivično djelo „Udruživanje radi činjenja krivičnog djela“ iz člana 340. st. 2., a u vezi sa krivičnim djelom „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu navedene akcije u službene prostorije Federalne uprave policije u Tuzli, privedene su radi kriminalističke obrade tri osobe iz Sarajeva incijala M.F. (1967.god.), H.G. (1974.god.) i S.N. (1976. god.) i jedna osoba iz Tuzle incijala A.J. (1965. god)., protiv kojih će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog Kantona.

Napominjemo, da su policijski službenici ove Uprave u toku provođenja  istrage u navedenom predmetu, a po Naredbama Kantonalnog Suda u Tuzli, izuzeli određenu tendersku dokumentaciju iz službenih prostorija preduzeća GRAS, Ministarstva Saobraćaja i drugih pravnih lica koji su učestvovali u tenderu, a vezano za nabavku plinskih autobusa i minibusa za potrebe spomenutog preduzeća.

Asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružili su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog Kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

–    jedno ubistvo;

–    jedno razbojništvo;

–    12 teških krađa ( 3 pmv );

–    četiri krađe;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    dva nasilja u porodici;

–    devet ostalih krivičnih djela;

 • 30 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, tri lica zadobila teške, a 24 lica lakše tjelesne povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.