Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    sedam teških krađa ( 1 pmv );

–    tri krađe;

–    dva nasilja u porodici;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a  24  lica  zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    tri  posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    sedam krađa;

–    16 ostala krivična djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 18  lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za period od 26 do 29.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

–    dva ubistva;

–    dva razbojništva;

–    tri ugrožavanja sigurnosti;

–    dva nasilja u porodici;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    34 teške krađe ( pet motornih vozila);

–    jedna prevara;

–    sedam krađa;

–    54 ostala krivična djela;

 • 92 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su črtiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 183 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, devet lica zadobilo teške, a 51 lice lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 59 lica su lišena slobode, a 64 lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

– 35  krivičnih djela i to:

–     9 teških krađa ( 1 pmv );

–     jedna krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

–     20 ostalih krivičnih djela;

– 25  narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

– 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri  lica zadobila teške, a devet  lica  lakše tjelesne povrede.

– 19 lica je lišeno slobode, a 17  lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom

24.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom, broj 09-20-14-2-1305 od 25.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     13  teških krađa (jedno motorno vozilo);

–     tri krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     jedno posjedovanje opojnih droga;

–     11 ostalih  krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške tjelesne povrede, a 15     lica   lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 11  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  46 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva ( jedno motorno vozilo);

–     osam teških krađa ( tri motorno vozilo );

–     devet krađa;

–     jedno nasilje u porodici;

–     dva oštećenja tuđe stvari;

–     jedno posjedovanje opojnih droga;

–     22 ostala krivična djela;

 •  22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo neutvrđen stepen povreda.
 •  51 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva  lica zadobila teške tjelesne povrede, a šest  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  40 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva;

–     devet teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     dvije krađe;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     22 ostala krivična djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira.
 • 44 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno  lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 19. do 22.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    tri razbojništva;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    10 nasilja u porodici;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    pet oštećenja tuđe stvari;

–    21 teška krađa;

–    tri teške krađe motornih vozila;

–    11 krađa;

–    53 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 204 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.