Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 27 krivičnih djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    sedam teških krađa ( 1 pmv );

-    tri krađe;

-    dva nasilja u porodici;

-    14 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a  24  lica  zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

-    dva razbojništva;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    tri  posjedovanja opojnih droga;

-    šest teških krađa;

-    sedam krađa;

-    16 ostala krivična djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 25 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 18  lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za period od 26 do 29.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

-    dva ubistva;

-    dva razbojništva;

-    tri ugrožavanja sigurnosti;

-    dva nasilja u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    34 teške krađe ( pet motornih vozila);

-    jedna prevara;

-    sedam krađa;

-    54 ostala krivična djela;

 • 92 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su črtiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 183 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, devet lica zadobilo teške, a 51 lice lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 59 lica su lišena slobode, a 64 lica je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

- 35  krivičnih djela i to:

-     9 teških krađa ( 1 pmv );

-     jedna krađa;

-     dva nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno posjedovanje i omogućivanje uživanja opojnih droga;

-     20 ostalih krivičnih djela;

- 25  narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.

- 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri  lica zadobila teške, a devet  lica  lakše tjelesne povrede.

- 19 lica je lišeno slobode, a 17  lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom

24.10.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za LOT 1 nabavku GC/MC sa headspaceom i autosamplerom sa uključenom obukom, broj 09-20-14-2-1305 od 25.10.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     13  teških krađa (jedno motorno vozilo);

-     tri krađa;

-     dva nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     11 ostalih  krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške tjelesne povrede, a 15     lica   lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 11  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  46 krivičnih djela i to:

-     tri razbojništva ( jedno motorno vozilo);

-     osam teških krađa ( tri motorno vozilo );

-     devet krađa;

-     jedno nasilje u porodici;

-     dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedno posjedovanje opojnih droga;

-     22 ostala krivična djela;

 •  22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo neutvrđen stepen povreda.
 •  51 saobraćajna nezgoda, u kojima su dva  lica zadobila teške tjelesne povrede, a šest  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  40 krivičnih djela i to:

-     tri razbojništva;

-     devet teških krađa ( jedno motorno vozilo );

-     dvije krađe;

-     dva nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     22 ostala krivična djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira.
 • 44 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno  lice zadobilo teške tjelesne povrede, a osam  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 19. do 22.10.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 110 krivičnih djela i to:

-    jedno ubistvo u pokušaju;

-    tri razbojništva;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    10 nasilja u porodici;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    pet oštećenja tuđe stvari;

-    21 teška krađa;

-    tri teške krađe motornih vozila;

-    11 krađa;

-    53 ostala krivična djela;

 • 90 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 204 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 46 lica lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 74 lica su lišena slobode, a 58 lica je zadržano.