Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 41  krivično  djelo i to:

-      jedno razbojništvo;

-     deset teških krađa;

-     sedam krađa;

-     jedno nasilje u porodici;

-     dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-    19 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 35 saobraćajnih nezgoda u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede;
 • 26 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivičnih  djela i to:

-     dva razbojništva;

-     12 teških krađa  (tri krađe motornih vozila);

-     osam krađa;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     19 ostalih  krivičnih  djela;

 • 21 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 65 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a  devet  lica  zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivična djela i to:

-     tri razbojništva;

-     jedno silovanje;

-     devet teških krađa;

-     pet krađa;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     četiri nasilja u porodici;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     18 ostala krivična djela;

 • 10 narušavanja javnog reda i mira.
 • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 21 lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za period od 23.11. do 27.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  142 krivična djela i to:

-     dva ubistva u pokušaju;

-     sedam razbojništava;

-     dvije razbojničke krađe;

-     47 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

-     15 krađa;

-     šest nasilja u porodici;

-     šest oštećenja tuđe stvari;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     jedno posjedovanje opojne droge;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

-     53 ostala krivična djela;

 • 91 narušavanje javnog reda i mira u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 202 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica smrtno stradala, tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 82 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 96 lica je lišeno slobode, a 59 lica je zadržano.

bilten dnevnih događaja za dan 22/23.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  41 krivična djela i to:

-     dva razbojništva;

-     12 teških krađa;

-     tri krađe;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-     dva posjedovanja opojne droge;

-     jedno izazivanje opće opasnosti;

-     21 ostala krivična djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a 14 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 23 lica je lišeno slobode, a 24 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

–     dva razbojništva;

–     devet teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     šest krađa;

–     jedno nasilje u porodici;

–     jedno posjedovanje opojne droge;

–     jedna prevara;

–     22 ostala krivična djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a pet lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 17 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

Bilten dnevnih dgađaja za dan 20/21.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 23 krivična djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    10 teških krađa;

-    jedna krađa;

-    osam ostalih krivičnih djela;

 • 15 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 22 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utrvđen stepen tjelesnih povreda.
 • osam lica je lišeno slobode, a sedam lica  je zadržano.

                                                                      

Bilten dnevnih dgađaja za dan 19/20.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

-    deset teških krađa ( 1 pmv );

-    četiri krađe;

-    17 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 11 lica je lišeno slobode, a osam  lica  je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i birotehničke opreme – LOT 1

20.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku informatičke i birotehničke opreme – LOT 1, broj 09-20-14-2-1681/18/2 od 15.11.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka KODEKS