Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Beretki – LOT 2

20.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku Beretki – LOT 2, broj 09-20-14-2-1604/2 od 16.11.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini. Odluka – LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke policijskih uniformi i dijelova uniformi LOT 1 i LOT 3

20.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke  policijskih uniformi i dijelova uniformi  LOT 1 i LOT 3, broj: 09-20-14-2-1604/1 od 16.11.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2018. godini. Odluka – LOT 1 i LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i nadogradnju RT PCR 7500

20.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za njabavku i nadogradnju RT PCR 7500, broj 09-20/1-14-2-1689 od 14.11.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka – DIAMEDIC

Bilten dnevnih događaja za period od 16.11. do 19.11. 2018. godin

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  103  krivičnih djela i to:

-     četiri razbojništva;

-     37  teške krađe ( jedno motorno vozilo );

-     9  krađa;

-     9  nasilja u porodici;

-     jedno  oštećenje tuđe stvari;

-     dva  posjedovanja opojne droge;

-     41 ostalo krivično djelo;

 • 62 narušavanja  javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za četiri lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  154 saobraćajne nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, 13 lica zadobila teške, a 37 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 81 lice je lišeno slobode, a  57  lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 43 krivična djela i to:

-    jedno razbojništvo;

-    dva nasilja u porodici;

-    jedno ugrožavanje sigurnosti;

-    dva posjedovanja opojnih droga;

-    tri oštećenja tuđe stvari;

-    10 teških krađa;

-    osam krađa;

-    16 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utrvđen stepen tjelesnih povreda.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 21 lice  je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 14/15.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 34  krivična djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     jedno razbojništvo;

-     sedam teških krađa;

-     pet krađa;

-     četiri nasilja u porodici;

-     jedno oštećenje tuđe stvari;

-    15 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanje javnog reda i mira u kojima su tri  lica zadobilo lakše tjelesne povrede,
 • 54 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, osam lica zadobilo teške tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 20 lica zadržano.

Bilten dnevnih drogađaja za dan 13/14.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  29  krivičnih djela i to:

-     jedno ubistvo u pokušaju;

-     jedno razbojništvo;

-     sedam teških krađa, ( jedno motorno vozilo);

-     pet krađe;

-     četiri nasilja u porodici;

-     11 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je. jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede,
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a devet  lica  lakše tjelesne
 • 30 lica je lišeno slobode, a  24  lica je zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka laboratorijskog namještaja”

13.11.2018. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka laboratorijskog namještaja” broj: 09-20/1-14-2-1607 od 6.11.2018.godine, donesena na osnovu čllana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godiniOdluka 13 11 2018.

Bilten dnevnih događaja za dan 12/13.11.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  48 krivičnih djela i to:

-     jedno razbojništvo;

-     osam teških krađa;

-     četiri krađe;

-     pet nasilja u porodici;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     dva oštečenja tuđe stvari;

-     jedno nanošenje TTP;

-     jedno nanošenje LTP;

-     25 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo neutvrđen stepen
 •  60 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a sedam lica   lakše tjelesne povrede.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 22  lica je zadržano.

 

Bilten dnevnih događaja za period od 09.11. do 12.11. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  104 krivičnih djela i to:

-     pet razbojništava;

-     24 teške krađe ( jedno motorno vozilo );

-     16 krađa;

-     pet nasilja u porodici;

-     pet oštećenja tuđe stvari;

-     jedno ugrožavanje sigurnosti;

-     pet posjedovanja opojne droge;

-     jedna prevara;

-     42 ostalo krivično djelo;

 • 84 narušavanja  javnog reda i mira u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  159 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, pet lica zadobilo teške, a 33 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 12 lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 88 lica je lišeno slobode, a 71 lice je zadržano.