Bilten dnevnih događaja za period od 28. do 31.12. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 118 krivičnih djela i to:

–     pet razbojništava;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     osam nasilja u porodici;

–     jedno posjedovanje opojnih droga;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     39  teških krađa;

–     dvije teške krađe motornoh vozila;

–     14 krađa;

–    47 ostalih krivičnih djela;

 • 109 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 207 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 48 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 71 lice je  lišeno slobode, a 63  lica su zadržana.

 

Bilten dnevnih događaja za dan 27/28.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 52 krivična djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     10 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     sedam krađa;

–     tri nasilja u porodici;

–     dva oštećenja tuđe stvari;

–     jedno  izazivanje opće opasnosti;

–     jedno nanošenje LTP;

–     27 ostala krivična djela;

 •  40 narušavanja javnog reda i mira .
 •  82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede , a 16  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 49 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     12 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     pet krađa;

–     tri nasilja u porodici;

–     tri oštećenja tuđe stvari;

–     dva izazivanja opće opasnosti;

–     23 ostala krivična djela;

 •  37 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  63 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške , a 15  lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za pet lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 27 lica je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”

26.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije”, broj 09-20/1-14-2-1693/18 od 25.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana  70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.12. 2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     jedno posjedovanje opojnih droga;

–     četiri nasilja u porodici;

–     pet oštećenja tuđe stvari;

–     11 teških krađa;

–     dvije krađe;

–    16 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica zadobilo teške, a četiri lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 25 lica je lišeno slobode, a 22  lica su zadržana.

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 32 krivična djela i to:

–     tri razbojništva;

–     osam teških krađa ( jedno pmv );

–     četiri krađe;

–     dva nasilja u porodici;

–     15 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica  zadobila teške, a 27  lica   lakše tjelesne povrede, dok za jedno  lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 13  lica je  lišeno slobode, a  17  zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila

24.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanja usluga tehničkog pregleda i registracije vozila , broj 09-20-14-2-2104/18 od 20.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavki u 2018. godini. Odluka Centrotrans-eurolines

Bilten dnevnih događaja za period od 21.12. do 24.12.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 109 krivičnih djela i to:

–     pet razbojništava;

–     30  teške krađe;

–     10  krađe;

–     13 nasilja u porodici;

–     četiri oštećenja tuđe stvari;

–     jedno nanošenje lahkih tjelesnih povreda;

–     46 ostalih krivičnih djela;

 •  79 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede  dok za tri lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  208 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 10 lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 49  lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 11  lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 93 lica su  lišena slobode, a  81  lice  je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – GC/MC sa headspaceom i autosamplerom

21.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – GC/MC sa headspaceom i autosamplerom, broj 09-20-14-2-1305/1 od 21.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600

21.12.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijske opreme – Mikroskop za FTIR Art Agilent CARY 600, broj 09-20-14-2-1680 od 21.12.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka