Bilten dnevnih događaja za dan 30/31.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  46 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     18 teških krađa ( dva motorna vozila );

–     pet krađa;

–     jedno nasilje u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     19 ostalih krivičnih djela;

 •  19 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •  60 saobraćajnih nezgoda, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 10 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • Osam lica je lišeno slobode, a sedam lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materiala za LOT 7

30.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Javne nabavke laboratorijskog sitnog inventara i potrošnog materiala za LOT 7 – Reagensi i praeći  materijal za izolaciju DNK, broj 09-20-14-2-2234/7 od 29.01.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.01. 2019. godine

 

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 33 krivična djela i to:

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    tri nasilja u porodici;

–    dvije teške krađe motornih vozila;

–    10 teških krađa;

–    pet krađa;

–    devet ostalih krivičnih djela;

 • 18 narušavanja javnog reda i mira.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 lica zadobilo lakše tjelesne
 • 13 lica  je  lišeno  slobode, a 10  lica je  zadržano.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka taktičkih rukohvata sa svjetlom za oružje MP5 i okvirova za oružje MP5” – LOT 2

29.1.2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka taktičkih rukohvata sa svjetlom za oružje MP5 i okvirova za oružje MP5” – LOT 2, broj 09-20/1-14-2-2114 od 28.1.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i čl. 27., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabake za 2018. godinu. Odluka LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke, „Nabavka bespilotne letjelice“ – LOT 1

29.1.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku nabavke, „Nabavka bespilotne letjelice“ – LOT 1, broj 09-20/1-14-2-2114 od 28.1.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl. 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupaka nabavke za 2018. godinu. Odluka LOT 1

Bilten dnevnih događaja za dan 28/29.01.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 26  krivičnih djela i to:

–     dva radbojništva;

–     tri teške krađe;

–     dvije krađe;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     jedno posjedovanje i omogućivanja uživanja opojnih droga;

–     16 ostalih krivičnih djela;

 •  11 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 57  saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 11 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a 11 lica je zadržano.

28.01.2019.- Priopćenje za javnost

U vezi sa dezinformacijama koje su dana 27.01.2019. godine plasirane u javnost, a u vezi sa odlaskom u mirovinu Direktora Federalne uprave policije, u određenim glasilima, a posebno u dnevnom listu „Dnevni avaz”, Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, radi istinitog informiranja javnosti izdaje slijedeće priopćenje:

 • Federalna uprava policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine je stožerni policijski organ u našoj zemlji i glavni je nositelj u borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
 • Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova je utemeljeno Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine i potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine;
 • Federalna uprava policije je profesionalni policijski organ sa policijskim ovlastima na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Na poziciji Rukovoditelja ovog organa je Dragan Lukač i dužnost Direktora obnaša u razdoblju od 07.12.2010. godine;
 • Na dužnost Direktora FUP-e policijski službenik Dragan Lukač, sa činom glavni inspektor je izabran prvi puta koncem 2010. godine od strane Neovisnog odbora, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te ponovno reizabran na ovu dužnost od strane Neovisnog odbora, kao najbolji kandidat u okviru provedene konkursne procedure javnog konkursa krajem 2014. godine;
 • Glavni inspektor Dragan Lukač je utemeljio Upravu policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine 2001. godine i njen je prvi direktor u razdoblju 20.03.2001. godine do 15.11.2002. godine;
 • Gospodinu Draganu Lukač je 2002. godine dodjeljen čin general policije;
 • U čitavom vremenu rukovođenja Federalnom upravom policije ovaj policijski organ je sve poslove iz svoje nadležnosti obavljao zakonito, profesionalno i stručno;
 • U periodu 2010. – 2018. godine Federalna uprava policije je podnijela 2500 krivičnih prijava u okviru kojih su tretirana najsloženija krivična djela organiziranog kriminala, finansiskog kriminala i korupcije;
 • Upravo iz prethodno navedenih razloga Federalna uprava policije i sam Direktor, koji predstavlja ovaj organ, su bili izloženi stalnom pritisku kriminalnih krugova koji su najčešće vršeni kroz razne medije, kako bi se Federalna uprava policije destabilizirala, a njen Direktor uklonio sa ove pozicije;
 • Gospodin Dragan Lukač je 02.05.2017. godine doživio infarkt miokarda sa posljedicom teškog srčanog oboljenja;
 • Zbog teškog zdravstvenog stanja imenovani je sa 28.01.2019. godine podnio ostavku na poziciju Direktora Federalne uprave policije Neovisnom odboru, tijelu koje je izvršilo izbor istog na navedenu poziciju;
 • Sa danom podnošenja ostavke prestaje, bez odlučivanja ili rasprave, bilo kojeg organa i tijela, a samim tim, i sve ovlasti i funkcionalni čin glavni generalni inspektor policije koji nosi pozicija Direktora policije;
 • Primjenjujući u tom slučaju odredbu iz čl. 71. stav (3) Zakona o policijskim službenicima FBiH, u kojem stoji „Rukovoditelj i zamjenik rukovoditelja policijskog organa GUBE činove iz st. 1. i 2. ovog člana po okončanju mandata (gosp. Dragan Lukač je podnio ostavku i tim činom okončao mandat) i RASPOREĐUJE se NA RADNA MJESTA koja odgovaraju tom činu”, Federalna uprava policije je sa danom 29.01.2019. godine donijela Rješenje o vraćanju u čin glavnog inspektora gosp. Dragana Lukača, u istom je bio i prije izbora na poziciju Direktora.
 • Pošto, policijski službenik Dragan Lukač nakon prestanka mandata (podnošenjem ostavke), a nakon izvršenog uvida u dostavljene podatke PIO/MIO, je navršio 40 godina staža osiguranja, istome je od strane Federalne uprave policije doneseno Rješenje o prestanku radnog odnosa sa 30.01.2019. godine.
 • Dakle, policijski službenik Dragan Lukač ne ostaje u navedenom vremenu u radnom odnosu u Federalnoj upravi policije, kako je to u pojedinim medijima objavljeno, niti u bilo kom drugom organu;
 • Gospodin Dragan Lukač nikad nije izgubio status policijskog službenika, jer status policijskog službenika se gubi danom donošenja Rješenja o prestanku radnog odnosa, a to je 30.01.2019. godine, kako je to propisano Zakonom o policijskim službenicima;
 • Sva postupanja Federalne uprave policije u vezi sa rješavanjem radno-pravnog statusa gospodina Dragana Lukača provedena su u okviru odredbi Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima FBiH, Zakon o policijskim službenicima FBiH, Zakona o radu FBiH i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, i u čitavoj proceduri sve je realizirano javno i transparentno;
 • Sve, na početku navedene ocjene koje je objavila štampa/portali i oglašavanje preko istih u vezi sa navedenim određenih kriminalnih krugova, su u funkciji pokušaja destabiliziranja Federalne uprave policije, i rušenja vjerodostojnosti njenog djelovanja, uz podršku skupine angažiranih insajdera iz Federalne uprave policije, sa ciljem kadrovskog instaliranja podobnih kadrova na ključne pozicije u Federalnoj upravi policije, u vremenu koje slijedi;
 • Federalna uprava policije će i ubuduće djelovati isključivo na osnovama zakonitosti u radu, profesionalnog odnosa i primjeni pravila struke, bez obzira na sve pokušaje uticaja inkriminiranih pojedinaca i grupa;
 • Kriminalno-mafijaške hobotnice mogu i dalje očekivati da će Federalna uprava policije, kao i do sada „moći dobaciti puno više od petog kata i puno dalje od Konjica”.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivoom zaštite III A sa pločama

28.01.2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci u predmetu nabavke: nabavka pancirnih prsluka sa nivoom zaštite III A sa pločama, broj 09-20-14-2-2120 od 25.01.2019. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 27. i 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje javnih nabavki u 2018. godini. Odluka

25.01.2019. – U sklopu operativne akcije “Prsten” lišena tri uposlenika Doma zdravlja u Bihaću

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage, dana 25.01.2019. godine, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog Kantona, započeli sa realizacijom opeativne akcije kodnog naziva „PRSTEN“, a vezano dokumentovanje koruptivnih krivičnih djela i njihovih izvršilaca.

U sklopu navedenih aktivnosti, a na osnovu Naredbe Općinskog suda u Bihaću, vrše se pretresi službenih prostorija Doma zdravlja u Bihaću u cilju izuzimanja dokumentacije koja može poslužiti kao osnov za dokazivanje krivičnog djela, te su lišena slobode tri uposlenika Zavoda incijala A.S.K, N.L. i A.D., koji se sumnjiče za krivična djela „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ iz člana 383. i „Primanje dara i drugih oblika koristi“ iz člana 380. Krivičnog Zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Lica lišena slobode biti će kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Bihaću, te će u zakonskom roku biti predata Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Nastavljau se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE