BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 34 krivična djela i to:

– 11 teških krađa;

– dvije teške krađe putničkih motornih vozila;

– tri krađe;

– četiri nasilja u porodici;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 36 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri lica zadobila teške i tri lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 32 lica su lišena slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • devet krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– 13 teških krađa (3 motorna vozila);

– četiri krađe;

– jedno  izazivanje opće opasnosti;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 48 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda u kojima je 17 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 39 lica je lišeno slobode, a 35 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 46 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– 12 teških krađa (1 motorno vozilo);

– tri krađe;

– jedno 1 izazivanje opće opasnosti;

– dva nasilja u porodici;

– 25 ostalih krivičnih djela;

 • 26 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 47 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica lišena su slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 22.2. do 25.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 120 krivičnih djela i to:

– šest razbojništava;

– 41 teška krađa (šest motornih vozila);

– 14 krađa;

– četiri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva posjedovanja opojne droge;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– 49 ostalih krivičnih djela;

 • 68 narušavanja javnog reda i mira, osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 183 saobraćajne nezgode, dva lica smrtno stradala, 10 lica zadobilo teške, a 41 lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 78 lica je lišeno slobode, a 53 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA 21/22.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– 11 teških krađa;

– četiri krađe;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– 12 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira.
 • 56 saobraćajnih nezgoda u kojima je devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 26 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

– 11 teških krađa;

– dvije krađe;

– četiri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojne droge;

– 18 ostalih krivičnih djela;

 • 36 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajna nezgoda, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a devet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

Gradonačelnik Skaka uručio zahvalnicu Federalnoj upravi policije

Na početku današnje sjednice Gradskog vijeća, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, uručio je zahvalnicu zamjeniku direktora Federalne uprave policije Ensadu Kormanu za kontinuirani doprinos Federalne uprave policije projektima Grada Sarajeva.

Korman se zahvalio Gradu Sarajevu i gradonačelniku jer su prepoznali ulogu i doprinos Federalne uprave policije u projektima Grada Sarajeva.

 

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 28 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– sedam teških krađa;

– jedna krađa;

– dva nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 31 saobraćajna nezgoda, dva lica zadobila teške tjelesne povrede, a četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 14 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN OD 18/19.2.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 47 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– dva nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojnih droga;

– 11 teških krađa;

– četiri teške krađe motornih vozila;

– osam krađa;

– 11 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, 12 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
 • 19 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 15-18.2. 2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 125 krivičnih djela i to:

– sedam razbojništava;

– četiri nasilja u porodici;

– dva oštećenja tuđe stvari;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– jedno posjedovanje opojne droge;

– 38 teških krađa (1 pmv);

– 10 krađa;

– 62 ostala krivična djela;

 • 88 narušavanja javnog reda i mira u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 138 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica smrtno stradala, pet lica zadobilo teške, a 35 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesne povrede.
 • 71 lice je lišeno slobode, a 53 lica su zadržana.