Bilten dnevnih događaja za dan 29/30.04.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

-37 krivičnih djela i to:

–     jedno ubistvo;

–     četiri teške krađe;

–     pet krađa;

–     jedno nasilje u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     25 ostalih krivičnih djela;

 

-22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva  lica zadobila  lakše tjelesne povrede.

-68 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

-20 lica je lišeno slobode, a 19  je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikoptere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikoptere donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.Odluka 1 (1) Odluka 1 (2)

Bilten dnevnih događaja za period od 26.04.do 29.04.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

-102  krivičnih djela i to:

–     pet razbojništava;

–     sedam nasilja u porodici;

–     pet oštećenja tuđe stvari;

–     jedno izazivanje opće opasnosti;

–     tri posjedovanja opojne droge;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     36 teških krađa;

–     sedam krađa;

–     37 ostalih krivičnih djela;

-100 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je 10 lica zadobilo lakše tjelesne povrede.

-160 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica je zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva  lica nije utvrđen stepen povrede.

-75 lica je lišeno slobode, a  56  lica je zadržano.

Bilten dnevnih događaja za dan 25/26.04.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

-46 krivičnih djela i to:

–     jedno razbojništvo;

–     15 teških krađa;

–     dvije krađe;

–     četiri nasilja u porodici;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     dva posjedovanja opojne droge;

–     21 ostalo krivično djelo;

23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo  lakše tjelesne povrede.

-57 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet  lica zadobilo teške, a 19  lica lakše tjelesne povrede.

-22 lica su lišena slobode, a 19 ih je zadržano.

 

25.04.2019. – Upozorenje građanima

Obavještavamo vas da je ova Uprava, zaprimila više prijava građana i pravnih lica, koje se odnose na tzv. “CEO prevare” (Chief Executive Officer).

Naime, napadači koristeći kredencijale odgovornih osoba u poduzećima, e-mail porukom navode uposlene u poduzećima, na vršenje bankovne transakcije na napadačev bankovni račun u inostranstvu.

Navedene e-mail poruke sadrže kredencijale odgovorne osobe, više u hijerarhiji u poduzeću, a potom koristeći autoritet samog radnog mjesta, šalju e-mail poruku sa instrukcijama o plaćanju, navodeći uposlenika odgovornog za plaćanje da istu i izvrši, uz oznaku hitnosti.

U daljoj korespodenciji sa žrtvom, napadači u prilogu e-mail poruke šalju i “.pdf” file, sa instrukcijama za plaćanje, a koji može i sadržavati maliciozni kod sa svrhom preuzimanja kontrole nad žrtvinim informacionim sistemom.

Policijski službenici ove Uprave, Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala skreću pažnju građanima, da ne nasjedaju na ovaj oblik prevare te da ukoliko i zaprime e-mail poruku od njima poznate osobe, u kojima ih ta “poznata” osoba moli da se hitno prebaci novac, obavezno posredstvom telefona ili na drugi način (osim e-mailom) kontaktiraju stvarnu osobu koji kredencijali se nalaze u formi pošiljalac e-mail poruke i provjere sa li je on poslao navedenu instrukciju za plaćanje.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

24.04.2019.- Radna posjeta Specijalnoj policijskoj jedinici FUP-e

Dana 24.04.2019. godine zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman  i ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Aljoša Čampara imali su radnu posjetu  Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije. Prilikom navedene posjete razgovarali su sa pripadnicima Specijalne policijske jedinice, pri čemu su iskazali punu podršku i spremnost da se, u okviru svojih nadležnosti, maksimalno zalažu kako bi osigurali ovoj jednici potrebnu opremu i adekvatne uvjete rada da mogu u svakoj prilici odgovoriti svim izazovima u borbi protiv kriminala.

Na sastanku je razgovarano i o popunjavanju kompletnog sastava Specijalne policijske jedinice i Jedinice za podršku, Sektora uniformisane policije FUP-a, a na osnovu zaključaka Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Zamjenik direktora FUP-e i federalni ministar su pohvali dosadašnji rad i spremnost pripadnika ove jednice da se uključe u izvršavanje najzahtjevnijih zadataka za sigurnost građana i njihove imovine, što jača povjerenje građana u policijske snage BiH.

Istaknut je kvalitete koji odlikuju ovu jedinicu, neovisnost u radu, obučenost, multietničnost, uzorne međuljudske odnose, djelovanje u skladu s Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima, nepodložnost korupciji i drugim oblicima krivičnih djela i da kao takva nastavi prednjačiti u borbi protiv svih oblika kriminala.

DSC_0057    IMG_4127

DSC_0051   DSC_0033

Naglašen je značaj specijalističkih timova unutar Specijalne policijske jedinice i njihovu adekvatnu opremljenost, ministar Čampara je istakao da će FMUP i u narednom periodu nastaviti pružati pomoć u opremanju i edukaciji pripadnika ove jedinice, koji su i ovom prilikom pokazali visok stepen obučenosti i spremnosti da uvijek budu na usluzi građanima Federacije, kao i Bosne i Hercegovine u cjelini.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

Bilten dnevnih događaja za dan 24/25.04.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

-44 krivičnih djela i to:

–     dva razbojništva;

–     17 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     11 krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     jedno posjedovanja opojne droge;

–     jedna prevara;

–     osam ostalih krivičnih djela;

 -35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo  lakše tjelesne povrede.

-60 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške tjelesne povrede, a 16 lica lakše tjelesne povrede.

-25 lica je lišeno slobode, a 19  lica je zadržano.

25.04.2019. – Prilikom realizacije operativne akcije “Duga II” lišeno slobode pet lica zbog KD „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Policijski službenici Federalne uprave policije su nakon višemjesečne istrage danas, 25.04.2019. godine u suradnji sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, započeli sa realizacijom operativne akcije kodnog naziva „Duga II“, a vezano za krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

 U sklopu navedene akcije vrše se pretresi na šest lokacija na području Sarajeva, Istočnog Novog Sarajeva, Visokog i Breze, te je lišeno slobode pet lica inicijala A.M. (1988.), A.V. (1985.),  B.K. (1998.)  i A.B. (1989.), te državljanin R Makedonije inicijala K.V. (1983.), a koji se sumnjiče da su u periodu od 13.12.2018. godine do danas, na području Sarajevskog i Zeničko-dobojskog Kantona stavljali u promet opojnu drogu Amphetamin“ i „Cannabis Sativa L“, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi.

Prilikom pretresa pronađena je određena količina NN materije koja svojim izgledom asocira na opojne droge „Amphetamin“ i „Cannabis Sativa L“, operma i vage za precizno vaganje, automatsko naoružanje, municija, telefonski aparti i SIM kartice, te drugi  predmeti koji potiču  ili se dovode u vezu sa gore navedenim krivičnim djelom.

Lica lišena slobode će biti kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije, te će se u zakonskom roku predati uz Izvještaj o počinjenom krvičnom djelu na dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

 Asistenciju prilikom današnjih aktivnosti pružaju pripadnici ministarstava unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona.

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji ove operativne akcije.

 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

 

Bilten dnevnih događaja za dan 23/24.04.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 36 krivičnih djela i to:

–     dva razbojništva;

–     11 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     četiri krađe;

–     jedno nasilje u porodici;

–     tri oštećenja tuđe stvari;

–     jedno ugrožavanje sigurnosti;

–     dva posjedovanja opojne droge;

–     jedno nanošenje teških tjelesnih povreda;

–     jedno nanošenje lakših tjelesnih povreda;

–     10 ostalih krivičnih djela;

  •  28 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda;
  •  45 saobraćajnih nezgoda, u kojima je osam lica zadobilo  lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
  • 10 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku-usluga zapošljavanja i osiguranja osoba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku – Usluga zapošljavanja i osiguranja osoba, osim ugovora o radu i rješenju o imenovanju, donesena na osnovu članova 43. i 45. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 25., 69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavki u 2019. godini. OSIGURANJE OSIGURANJE1