Bilten dnevnih događaja za dan 15/16.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 30 krivičnih djela i to:

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    dva posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    tri krađe;

–    15 ostalih krivičnih djela;

 • 45 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 82 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 33 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 19 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 14/15.08.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 34 krivičnih djela i to:

–     tri razbojništva;

–     devet teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–     sedam krađa;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     12 ostalih krivičnih djela;

 • 27 narušavanja javnog reda i mira.
 • 98 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, šest lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 37 lica   zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 22 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije

14.08.2019. godine

Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku javne nabavke municije, broj 09-20/1-14-2-683 od 16.07.2019. godine na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH, br. 2/98 i 48/99) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, broj 81/14).

Zaključak

 

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci

14.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci broj 09-20-14-2-964  od 13.08.2019. godine u skladu sa članom 70. tačka 6) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i prijedloga Komisije za provođenje konkurentnih i pregovaračkih postupaka nabavki za 2019. godinu.

Odluka 964

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 13/14.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 40 krivična djela i to:

–    tri razbojništva;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    sedam teške krađe (2 motorna vozila);

–    tri krađe;

–    21 ostalih krivičnih djela;

 • 31 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 88 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 21 lice lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica je lišeno slobode, a 18 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 12/13.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 32 krivična djela i to:

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    sedam teške krađe;

–    četiri krađe;

–    13 ostalih krivičnih djela;

 • 33 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su četiri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 64 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, dva lica zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 11/12.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH

registrovano je:

 • 22 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno nasilje u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    dvije teške krađe motornih vozila;

–    dvije teške krađe;

–    jedna krađa;

–    12 ostalih krivičnih djela;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 67 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica smrtno stradala, sedam lica zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 20 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA za dan 10/11.08.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 31 krivično djelo i to:

–     jedno razbojništvo;

–     sedam teških krađa ( dva motorna vozila );

–     tri krađe;

–     dva nasilja u porodici;

–     jedno oštećenje tuđe stvari;

–     17 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira, četiri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 84 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške tjelesne povrede, a 30 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za osam lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 15 lica je lišeno slobode, a  12 lica je zadržano