BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 44 krivična djela i to:

– 10 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– tri krađe;

– šest nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 24 ostala krivična djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 45 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, a 22 lica su zadržana.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 36 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– devet teških krađa;

– devet krađa;

– 17 ostalih krivičnih djela;

 • 39 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 • 66 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 18 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za 11 lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 31 lice je lišeno slobode, a 25 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 50 krivičnih djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno nasilje u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– tri oštećenja tuđe stvari;

– tri posjedovanja opojne droge;

– 15 teških krađa (2 motorna vozila);

– četiri krađe;

– 21 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 69 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
 • 24 lica su lišena slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 37 krivičnih djela i to:

– tri razbojništva;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– sedam nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– sedam teških krađa;

– dvije krađe;

– 16 ostalih krivičnih djela;

 • 28 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest lica zadobilo teške, a 14 lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 17 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 42 krivična djela i to:

– 10 teških krađa (jedno motorno vozilo);

– sedam krađa;

– tri nasilja u porodici;

– jedno oštećenje tuđe stvari;

– 21 ostalo krivično djelo;

 • 23 narušavanja javnog reda i mira.
 • 57 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva lica zadobila teške, a 10 lica lakše tjelesne povrede.
 • 36 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

25.9.2019. – Službena posjeta Federalnoj upravi policije od strane Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH

Federalna uprava policije je imala dana 24.9.2019. godine, službenu posjetu od strane Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji je bio u svom punom sastavu. Svrha ove posjete je upoznavanje sa radom određenih organizacionih jedinica Federalne uprave policije, te uvid u materijalno-tehničku opremljenost istih.

Prilikom ove posjete Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman je sa članovima Nezavisnog odbora obišao službene prostorije Specijalne policijske jedinice, gdje su istima prezentovane aktivnosti, te raspoloživa specijalistička oprema kao i korištenje i rukovanje sa istom.

IMG_1  IMG_11

Po završetku posjete Specijalnoj policijskoj jedinici, izvršen je obilazak Centra za forenzička ispitivanja, vještačenja i istraživanja, kojom prilikom je takođe predočena oprema, te predstavljene procesne  radnje kada su u pitanju predmeti u kojima su vršena vještačenja iz oblasti biologije, hemije, mehanoskopije, daktiloskopije, telekomunikacija, te druga vještačenja.

IMG_2

U sklopu posjete članovi Nezavisnog odbora su obišli i službene prostorije Odjeljenja za kontradiverzionu zaštitu, Sektora za podršku, gdje su isto tako upoznati sa načinom rada službenika navedenog Odjeljenja i raspoloživom specijalističkom opremom.

IMG_4Nakon što je završen obilazak navedenih organizacionih jedinica, održana je redovna sjednica Nezavinsog odbora na kojoj Zamjenik direktora Federalne uprave policije, Ensad Korman upoznao članove Nezavisnog odbora o cjelokupnim aktivnostima Fderalne uprave policije, te planom budućih aktivnosti. Na sjednici je predstavljen Izvještaj o radu Federalne uprave policije za period juli-avgust 2019. godine.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– šest teških krađa (jedno motorno vozilo);

– sedam krađa;

– dva nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– dva ugrožavanja sigurnosti;

– dva posjedovanja opojne droge;

– 13 ostalih krivičnih djela;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a devet lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povrede.
 • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 45 krivičnih djela i to:

– jedno razbojništvo;

– pet oštećenja tuđe stvari;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– 12 teških krađa (1 motorno vozilo);

– tri krađe;

– 20 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 26 lica lakše tjelesne povrede.
 • 14 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 33 krivična djela i to:

– dva razbojništva;

– jedno ugrožavanje sigurnosti;

– tri nasilja u porodici;

– jedno izazivanje opće opasnosti;

– četiri posjedovanja opojnih droga;

– šest teških krađa;

– dvije krađe;

– 14 ostalih krivičnih djela;

 • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je šest lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 41 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 21 lice je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.9.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

 • 44 krivična djela i to:

–  jedno ubistvo u pokušaju;

–  jedno razbojništvo;

–  dva oštećenja tuđe stvari;

–  sedam teških krađa (jedno motorno vozilo);

–  šest krađa;

–  dva nasilja u porodici;

–  10 posjedovanja opojne droge;

–  15 ostalih krivičnih djela;

 • 25 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 58 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 • 37 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.