BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 30/31.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva(jedna razbojnička krađa);

–      devet teških krađa;

–      osam krađa;

–      tri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      tri posjedovanja opojne droge;

–      16 ostalih krivičnih djela;

 •   24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo povrede (nije utvrđen stepen povreda).
 •   95 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri lica zadobila teške, 26 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  22 lica je lišeno slobode, a 21 lice je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  28 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      sedam teških krađa;

–      jedna krađa;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanja opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   22 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •   75 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  20 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  28 krivičnih djela i to:

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno razbojništvo;

–    11 teških krađa (2 motorna  vozila);

–    pet krađa;

–    sedam ostalih krivičnih djela;

 • 14 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 17 lica je lišeno slobode, 14 lica je zadržano.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 25 krivičnih djela i to:

–    jedno silovanje;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    tri nasilja u porodici;

–    tri ugrožavanja sigurnosti;

–    pet teških krađa;

–    pet krađa;

–    sedam ostalih krivičnih djela;

 • 14 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 13 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen povreda.
 •   11 lica je lišeno slobode, 11 lica je zadržano.                                     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  44 krivičnih djela i to:

–      15 teških krađa (jedno motorno vozilo);

–      sedam krađa;

–      dva nasilja u porodici;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      17 ostalih  krivičnih djela;

 •   24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je šest  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   63 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobilo teške, a 19 lica lakše tjelesne povrede.
 •  35 lica je lišeno slobode, a  27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  56 krivičnih djela i to:

–       šest razbojništava ( jedna banka);

–       devet teških krađa(jedno motorno vozilo);

–      jedna krađa;

–      šest nasilja u porodici;

–      jedno oštećenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      10 posjedovanja opojne droge;

–      22 ostala krivična djela;

 •   28 narušavanja javnog reda i mira, dva  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   67 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam lica zadobilo teške, 22 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povreda.
 •  29 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  35 krivičnih djela i to:

–      devet teških krađa;

–      šest krađa;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      10 posjedovanja opojne droge;

–      devet ostalih krivičnih djela;

 •   27 narušavanja javnog reda i mira, sedam  lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno   lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.10.2019. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  36 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    dva nasilja u porodici;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    11 teških krađa;

–    dvije krađe;

–    18 ostalih krivičnih djela;

 • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 46 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, a 13 lica lakše tjelesne povrede.
 • 18 lica je lišeno slobode, a 16 lica je zadržano.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 47 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    jedna razbojnička krađa;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    10 krađa;

–    21 ostalo krivično djelo;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.                                     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  41 krivično djelo:

–      dva razbojništva;

–      jedna razbojnička krađa;

–      10 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–     22 ostalih krivičnih djela;

 •  36 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno  lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 20  lica lakše tjelesne povrede.
 •  26 lica je lišeno slobode, a  17  lica je zadržano.