BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 47 krivičnih djela i to:

–    jedno ubistvo;

–    jedna razbojnička krađa;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva izazivanja opće opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    10 krađa;

–    21 ostalo krivično djelo;

 • 20 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 49 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri lica zadobila teške, a šest lica lakše tjelesne povrede, dok za dva lica nije utvrđen stepen povreda.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano.                                     

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 21/22.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  41 krivično djelo:

–      dva razbojništva;

–      jedna razbojnička krađa;

–      10 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–     22 ostalih krivičnih djela;

 •  36 narušavanja javnog reda i mira u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •  56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno  lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 20  lica lakše tjelesne povrede.
 •  26 lica je lišeno slobode, a  17  lica je zadržano.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Javnu nabavku reagensa i potrosnog materijala RT PCR, ABI 310, ABI 3130 i PCR 9700 za DNK analize

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku reagensa i potrošog materijala broj   09-20-14-2-1040 od 17.10. 2019. godine donesena u skladu sa članom 43. a u vezi sa članom 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Fderacije BiH“ broj: 81/14), člana 25.,69. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ( Službeni glasnik BiH, broj 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka  nabavke u 2019. godini.

odluka javna nabavka

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 20/21.10.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  35 krivična djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      12 teških krađa ( tri motorna vozila );

–      jedna krađa;

–      pet nasilja u porodici;

–      jedno posjedovanja opojne droge;

–     15 ostalih krivičnih djela;

 •  19 narušavanja javnog reda i mira.
 •  47 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva  lica smrtno stradala, četiri lica zadobilo teške, a 18  lica lakše tjelesne povrede.
 •  30 lica je lišeno slobode, a  29 lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 19/20.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  43 krivična djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      devet teških krađa ( dva motorna vozila );

–      devet krađa;

–      četiri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      tri posjedovanja opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   35 narušavanja javnog reda i mira, dva  lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 •   73 saobraćajne nezgode, u kojima su dva  lica smrtno stradala, šest lica zadobilo teške, a devet  lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povrede.
 •  37 lica je lišeno slobode, a  33 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 44 krivičnih djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    tri nasilja u porodici;

–    dva oštećenja tuđe stvari;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    11 teških krađa (1motorno.vozilo);

–    četiri krađa;

–    20 ostalih krivičnih djela;

 • 37 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su šest lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 72 saobraćajne nezgode, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 16 lica lakše tjelesne povrede.
 • 27 lica su lišena slobode, a 19 lica je zadržano.                  

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 17/18.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 40 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    pet nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    četiri posjedovanja opojnih droga;

–    osam teških krađa;

–    pet krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 34 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede.
 • 53 saobraćajne nezgode, u kojima je šest lica zadobilo teške, a osam lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 23 lica su lišena slobode, a 20 lica je zadržano.        

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 •  27 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 •  27 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.

 

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 16/17.10.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  38 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      11 teških krađa;

–      četiri krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      dva oštećenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      15 ostalih krivičnih djela;

 •   19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   68 saobraćajnih nezgoda, u kojima su četiri  lica zadobila teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede.
 •  27 lica je lišeno slobode, a  25  lica je zadržano.