Izmjene i dopune plana javnih nabavki

Izmjene i dopune  Plana Javnih nabavki , broi: 20/1-14-2-391 od 15.03.2019. godine u dijelu “TEKUĆI IZDACI” i “STALNA SRETSTVA” ,u skladu sa članova 43. i 45. stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) vrši se izmjena i dopuna Plana Javnih nabavki u Federalnom ministarstvu unutrašnijih poslova Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova Federalnoj upravi policije za 2019.godinu

Izmjene i dopune plana javnih nabavki

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 28/29.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 39 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      devet teških krađa;

–      dvije krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      dva oštečenja tuđe stvari;

–      jedna prevara;

–      jedno posjedovanja opojne droge;

–      20 ostalih krivičnih djela;

 •   28 narušavanja javnog reda i mira.
 •   77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su dva  lica zadobila teške, a 19 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 26 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.

Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme

Odluka o poništavanju javne nabavke roba-foto, audio-video i elektronske opreme broj: 09-20-2-1508  od 27.11.2019. godine,  na osnovu člana 43. a u vezi člana 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14) i člana  70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje konkurentskih i pregovaračkih nabavki u 2019. godini.

Odluka o poništenju javne nabavke

Odluka o poništavanju javne nabavke za LOT 2- Nabavka Tonera za uređaje pod garancijom

Odluka o poništavanju javne nabavke za LOT 2- Nabavka Tonera za uređaje pod garancijom broj: 09-20-14-2-1310 od 27.11.2019. godine,  na osnovu člana 43 i 45. stav 2. Zakona o unutrašnjim poslovima FBiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), čl.  25, 69. i 70.   Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije  za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2019. godini.

Odluka o poništenju 27.11.2019

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 27/28.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 46 krivičnih djela i to:

–      jedno ubistvo u pokušaju;

–      11 teških krađa ( jedno motorno vozilo );

–      četiri krađe;

–      jedno nasilje u porodici;

–      tri oštečenja tuđe stvari;

–      dva ugrožavanja sigurnosti;

–      šest posjedovanja opojne droge;

–      18 ostalih krivičnih djela;

 •   25 narušavanja javnog reda i mira, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 •   50 saobraćajnih nezgoda, jedno  lice zadobilo teške, a 11 lica  lakše tjelesne povrede.
 • 23 lica je lišeno slobode, a 27 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 26/27.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 • 53 krivična djela i to:

–    jedno silovanje;

–    jedno razbojništvo;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    tri nasilja u porodici;

–    devet teških krađa;

–    sedam krađa;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    26 ostalih krivičnih djela;

 • 24 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 50 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede.
 • 30 lica je lišeno slobode, a 30 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 25/26.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 

 • 43 krivična djela i to:

–    jedno razbojništvo;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    četiri nasilja u porodici;

–    17 teških krađa;

–    šest krađa;

–    14 ostalih krivičnih djela;

 • 19 narušavanja javnog reda i mira u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 29 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo teške, a 12 lica lakše tjelesne povrede.
 • 16 lica je lišeno slobode, a 15 lica je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 24/25.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  29 krivičnih djela i to:

–      tri razbojništva;

–      pet teških krađa;

–      dvije krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      jedno oštečenje tuđe stvari;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      dva posjedovanje opojne droge;

–      12 ostalih krivičnih djela;

 •   18 narušavanja javnog reda i mira.
 •   32 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 23 lica lakše tjelesne povrede.
 •   20 lica je lišeno slobode, a 13 lica je zadržano

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 23/24.11.2019

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  34 krivičnih djela i to:

–      jedno razbojništvo;

–      sedam teških krađa;

–      dvije krađe;

–      tri nasilja u porodici;

–      četiri oštečenja tuđe stvari;

–      jedno izazivanje opće opasnosti;

–      jedno ugrožavanje sigurnosti;

–      jedno posjedovanje opojne droge;

–      14 ostalih krivičnih djela;

 •   24 narušavanja javnog reda i mira.
 •   42 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno  lice zadobilo teške, a 15 lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen povrede.
 •  33 lica je lišeno slobode, a 22 lica je zadržano.

BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 22/23.11.2019.

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

 •  37 krivičnih djela i to:

–    10 teških krađa(tri motorna vozila);

–    četiri krađe;

–    jedno posjedovanje opojne droge;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    18 ostalih krivičnih djela;

 • 35 narušavanja javnog reda i mira,u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen povreda.
 • 56 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, a osam lica je zadobilo lakše tjelesne povrede.
 • 28 lica je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.