31.07.2017. – Demant na objavljen tekst u listu „Dnevni avaz“ od 30.7.2017.godine, pod naslovom „Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“

U dnevnom listu „Dnevni avaz“ od 30.07.2017. godine, pod redakcijskim naslovom Zbog namještanja posla u FUP-u Maličković želi napustiti BiH“, izneseni su u odnosu na odabir kandidata za zapošljavanje u činu „policajac“ u Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije, po javnom konkursu, raspisanom, 20.12.2016. godine, neutemeljeni podaci, ocjene i kvalifikacije koje se odnose na Federalnu upravu policije, a posebno u odnosu na Direktora Federalne uprave policije.

Zbog objektivnog i pravilnog informisanja javnosti  iznosimo činjenice  i potpune  podatke u odnosu na objavljeno u  pomenutom tekstu, i to kako slijedi:

 • Federalna uprava policije je 20.12.2016. godine raspisala Javni konkurs za prijem policijskih službenika u činu „policajac“ u Specijalnu policijsku jedinicu Federalne uprave policije , za 15 izvršilaca.
 • Javni konkurs je objavljen u više medija u Bosni i Hercegovini, između ostalih i „Dnevnom avazu“.
 • U objavljenom konkursu su navedeni svi potrebni podaci u vezi sa Konkursom, između ostalog, u poglavlju III po naznakom „Napomena“ u alineji tri stoji:

„Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije (Direktor) će se rukovoditi odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu podržava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14)“

 • Dakle iz svega prethodno navedenog jasno je da je svaki aplikant za zapošljavanje prije nego što se prijavio na konkurs bio upoznat sa svim uvjetima prijema po ovom javnom Konkursu.
 • Kompletna procedura konkursa provedena je transparentno, i u cjelini sukladno Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Zakonu o unutrašnjim/unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Policijski službenici kada zasnivaju radni odnos u Federalnoj upravi policije polažu zakletvu/prisegu („Službene novine FBiH, broj 62/2005“), koja glasi:

„Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati  Ustava i Zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnosti i obaveze policijskog službenika vršiti, savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štiti  prava, slobode i sigurnost svih građana, da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost  moj život.  Ja sam policijski službenik Federacije Bosne i Hercegovine.“

 • Svi policijski službenici, angažirani u provođenju konkursa, uključujući i Direktora, su u cjelini postupili sa načelima položene zakletve.
 • Federalna uprava policije je policijski organ na razini Federacije Bosne i Hercegovine i principi njenog rada su federalnog nivoa, njena nadležnost je na čitavom prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, a ne lokalne zajednice, ista nije Biro za zapošljavanje, niti Centar za socijalni rad.
 • Liste ili tabele uspiješnosti aplikanata/kandidata (Lista osvojenih bodova) ne predstavlja odabranu konačnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje.
 • Konačna lista kandidata predložena za zapošljavanje, po navedenom Konkursu, a koju je odobrio, sukladno Zakonu Direktor FUP-e, sadrži:
 • Devet (9) kandidata bošnjačke nacionalnosti koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Četiri (4) kandidata hrvatske nacionalnosti, koji su na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasirani.
 • Jedan (1) kandidat srpske nacionalnosti, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Jedan (1) kandidat iz reda ostali, koji je na listi/tabeli uspješnosti kandidata (broju osvojenih bodova), po redoslijedu najbolje plasiran.
 • Za vrijeme mandata ovog Direktora FUP-a u radni odnos primljeno je preko 100 djelatnika, po istim principima, a ispravnost ovog pristupa potvrđuju i presude nadležnih sudova.
 • Kandidat Hamdo Maličković iz Sarajeva, je postigao zavidan rezultat na testiranju ali broj osvojenih bodova nije bio dovoljan da bi se isti našao na predloženoj listi kandidata za zapošljavanje.
 • Evidentno je, iz predhodno navedenih činjenica, da na mjesto istog nije niko drugi primljen, kako se to navodi u objavljenom članku.
 • Direktor Federalne uprave policije nepoznaje niti jednog kandidata koji je sudjelovao na navedenom konkursu niti je iko, u toku čitave konkursne procedure razgovarao sa Direktorom u vezi sa zapošljavanjem bilo koga.
 • Direktor Federalne uprave policije je Hrvat po nacionalnosti, čiji je isključivi nalogodavac za rad Ustav i Zakon, i imputacije u objavljenom članku na adresu Direktora su potpuno neutemeljene, uvredljive i ozbiljno šovinističke.
 • U odobravanju liste kandidata za zapošljavanje, po navedenom Konkursu Direktor FUP-e je na temelju odredbe iz člana 43. stav (1.), tačka 1), izvršio cjelovite konsultacije sa ministrom Federalnog ministarstva unutarnjih/unutrašnjih poslova. Ministar FMUP-a je po nacionalnosti Bošnjak, što je također javnosti poznato.
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema nikakve nadležnosti u odnosu na Federalnu upravu policije, pa samim time ni na zapošljavanje u istoj, bilo koga, niti ima ingerencije bilo koje vrste u vezi sa izborom Direktora FUP-e.
 • Direktora FUP-e bira Nezavisni odbor, koji je tijelo Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Iz prethodno navedenog ocjene i izjave date u pomenutom članku koje su upućene članu Predsjedništva BiH, gdin-u Bakiru Izedbegoviću su potpuno neutemeljene, nekompetentne i nedobronamjerne.
 • U okviru predložene liste kandidata za zapošljavanje, koju je odobrio Direktor FUP-e, nalaze se i djeca šehida, boraca i poginulih branitelja.
 • Direktor Federalne uprave policije i Fedralna uprava policije će i dalje raditi na temelju Ustava, Zakona i profesionalnog etičkog kodeksa, jer naša država, Bosna i Hercegovina, može opstati i imati budućnost, ako su narodi i građani u njoj jednakopravni. Organi za provođenje zakona za to imaju posebnu odgovornost.

Tražimo od dnevnih novina „Dnevni avaz“ da ovaj demant objave u cjelini.

                                                                            FEDERALNA UPRAVA POLICIJE