20.09.2017.- Održan sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara

Dana 20.09.2017. godine u Goraždu je održan redovni sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara uprava policija kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova. Sastanku su prisustvovali predstavnici OHR-a i Komisije EU u BiH.

                                 New Image

Shodno ranije utvrđenom dnevnom redu, na sastanku je razmatrana sigurnosna situacija na području Federacije Bosne i Hercegovine, postignuti rezultati tokom prvog kvartala 2017. godine, kao i tokom ljetnje turističke sezone. Također su razmatrani načini unaprijeđenja zajedničke saradnje, sigurnosni izazovi, te ostala aktuelna pitanja iz domena policijskog rada.

Na osnovu statističkih podataka stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine u mjesecu augustu 2017. godine i tokom turističke sezone ocjenjeno je zadovoljavajućim, te da je došlo do smanjenja broja izvršenih krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima.

Također dogovorena je dalja saradnja između policijskih agencija na spriječavanu i otkrivanju izvršilaca krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, sa akcentom na spriječavanje i otkrivanje počinilaca krađa motornih vozila i krivičnih djela terorizma.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE