25.09.2017.- Saopštenje FUP-e povodom javnog protesta Upravnog odbora Udruženja novinara BiH

Povodom javnog protesta Upravnog odbora Udruženja novinara BiH vezano za navodne prijetnje i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika Federalne uprave policije prema ekipi Radija Slobodna Evropa – TV Liberty (RSE), prilikom osiguranja zgrade Parlamenta Fedracije BiH od 21.09.2017. godine, informišemo javnost da će nadležni organ ove Uprave postupiti u skladu sa Zakonom, odnosno u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima u cilju utvrđivanja eventualnih propusta u radu policijskih službenika koji su vršili osiguranje objekta.

Napominjemo da Federalna uprava policije ima direktnu, odnosno primarnu nadležnost kada je u pitanju osiguranje osoba i objekata Vlade i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te će u tom cilju, a u skladu sa zakonskim procedurama poduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi osiguranje bilo na najvišem sigurnosnom nivou.

Kada su u pitanju protesti od 21.09.2017. godine ispred Parlamenta F BiH, oglasilo se 25.09.2017. godine i udruženje “Kamp Heroja” koje je u svom pismu navelo da je policija postupila krajnje profesionalno, ali da je snimatelj TV ekipe Radija Slobodna Evropa pristupio bez najave na štićeni prostor (iza žute trake), a u čemu su ga spriječili policijski službenici koji su vršili osiguranje objekta. U istom dopisu se navodi cit. “odnos policije prema protestantim i novinarima bio je korektan cijelo vrijeme protesta i zajednički smo spriječavali evetualne incidente pojedinaca među protestantima”.

Vezano za navedeno ukoliko se utvrde propusti policijskih službenika koji su vršili osiguranje, ova Uprava policije će poduzeti adekvatne mjere i radnje u odnosu na iste.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE