3.11.2017. – održan radni sastanak direktora Federalne uprave policije i Atašea za unutrašnju sigurnost Francuske Ambasade u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je danas, 3.11.2017. godine održan radni sastanak direktora Federalne uprave policije Dragana Lukač, Atašea za unutrašnju sigurnost Francuske Ambasade u Bosni i Hercegovini, Jean-François Caparos i zamjenika Atašea, Cedric Grousset, koji su razgovarali o problematici terorizma i organiziranog kriminala.

Prije svega direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač je upoznao Policijskog Atašae i njegovog zamjenika o policijskoj stukturi u Bosni i Hercegovini, nadležnostima policijskih agencija BiH, a prvenstveno nadležnostima Federelane uprave policije.

Na sastanku je postignut dogovor o budućoj suradnji i blagovremenoj razmjeni informacija, što je od ključnog značaja za rad na sprječavanju krivičnih djela iz oblasti terorizma i organizovanog kriminala na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona, a što je regulirano Operativnim sporazumom koji je Bosna i Hercegovina nedavno potpisala sa EUROPOL-om.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE