Bilten dnevnih događaja za dan 21/22.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 38 krivičnih djela i to:

–    tri razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedno oštećenje tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    tri posjedovanja opojnih droga;

–    šest teških krađa;

–    šest krađa;

–   14 ostalih krivičnih djela;

  • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 52 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a sedam lica lakše tjelesne povrede, dok za sedam lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 24 lica su lišena slobode, a 15 lica je zadržano.