22.11.2017. – “SEXTORTION” upozorenje javnosti

Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala, Federalne uprave policije su u predhodnom periodu zaprimili više prijava i obavještenja o izvršenju tzv. “Sextortion”, te kontinuirano poduzimali aktivnosti na dokumentovanju istih. S tim u vezi upozoravamo javnost u vezi sa navedenim pojavnim oblikom.

Naime, pojedinci i organizovane kriminalne grupe koristeći tehnike socijalnog inžinjeringa, posredstvom interneta, prvenstveno društvene mreže “Facebook”, predstavljajući se obično kao ženska osoba, navode žrtvu na “chat” sa ciljem razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, a koji sadržaj snimaju bez znanja žrtve, te u nastavku iznuđuju novac, pod prijetnjom javnog objavljivanja na naprijed navedeni način pribavljenih seksualno eksplicitnih sadržaja.

U dosadašnjim istragama utvrđeno je da se napadači nalaze u Nigeriji, te da isti i nakon uplate novca od strane žrtve (od 500,00 Eura do 5.000,00 Eura), nastavljaju sa zahtjevima za uplatu dodatnih novčanih sredstava, a u nastavku vrše javno objavljivanje navedenih seksualno eksplictinih snimaka.

Preporuke policijskih službenika Odsjeka za borbu protiv kompjuterskog kriminala, a koje bi se odnosile na sprečavanje naprijed navedenog vršenja krivičnog djela;

  • Povećano obraćanje pažnje na korištenje ličnih podataka na internetu,
  • Izbjegavanje konverzacije sa osobama čiji identitet vam je poznat isključivo preko interneta,
  • Izbjegavanje dijeljenja seksualno eksplicitnih fotografija i video sadržaja sa trećim osobama na internetu,
  • Podnošenje prijave nadležnoj policijskoj agenciji, kao i administratoru kompanije u konkretnom primjeru “Facebook Ine”, USA.

S poštovanjem,

FEDERALNA UPRAV A POLICIJE