Bilten dnevnih događaja za dan 22/23.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 40 krivičnih djela i to:

-    tri razbojništva;

-    jedno nasilje u porodici;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-    jedno silovanje;

-    sedam teških krađa;

-    tri krađe;

-    23 ostalih krivičnih djela;

  • 22 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila  lakše tjelesne povrede.
  • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobilo teške, a 17 lica lakše tjelesne povrede.
  • 10 lica je lišeno  slobode, a  9 lica je zadržano.