Bilten dnevnih događaja za period od 24. do 27.11.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 101 krivično djelo i to:

-    sedam razbojništava;

-    pet nasilja u porodici;

-    jedno izazivanje opće opasnosti;

-    dva oštećenja tuđe stvari;

-     jedna lakša tjelesna povreda;

-    33 teške krađe;

-    devet krađa;

-    43 ostala krivična djela;

  • 81 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je 14 lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda..
  • 203 saobraćajne nezgode, u kojima su tri lica smrtno stradala, 13 lica zadobilo teške, a 54 lica lakše tjelesne povrede, dok za šest lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 68 lica je lišeno slobode, a 50 lica je zadržano.