Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara

28.11.2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i sitnog inventara broj: 09-20-14-2-2021od 23.11.2017. godine  donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), te članova 25. i 70. Zakona  o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje otvorenih postupaka nabavke u 2017. godini. odluka Crobox