Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d o o

29.11.2017.godine

Odluka o dodjeli Ugovora ponuđaču Porsche BH d.o.o. donesena na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14),) te preporuke Komisije za provođenje konkurentskih i pregovaračkih postupaka nabavke za 2017. godinu. Porsche