Bilten dnevnih događaja za dan 26/27.12.2017. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 48 krivičnih djela i to:

-    četiri nasilja u porodici;

-    četiri oštećenja tuđe stvari;

-    23 teške krađe;

-    dvije krađe;

-    15 ostalih krivičnih djela;

  • 21 narušavanje javnog reda i mira, u kojima je osam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 71 saobraćajna nezgoda, u kojima je jedno lice zadobilo teške, a 11 lica lakše tjelesne povrede, dok za četiri lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 31 lice je lišeno slobode, a 20 lica je zadržano.