Održan redovni sastanak koordinacije direktora FUP-a i policijskih komesara u KMUP-ovima

19.01.2018.godine

Dana 18. i 19. januara 2018. godine u Orašju je održan redovni sastanak koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara kantonalnih ministarstva unutrašnjih poslova u Federaciji BiH. Predmetnom sastanku prisustvovali su svi policijski komesari, kao i predstavnici međunarodnih organizacija (OHR, Evropska komisija..).

Između ostalog, na dnevnom redu bila je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za 2017. godinu, a koja je sačinjena na osnovu rezultata rada kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije.

Nakon razmatranja Informacije stanje sigurnosti na području Federacije BiH ocijenjeno je kao zadovoljavajuće u svim segmentima (Kriminalitet, saobraćaj, javni red i mir…).

Prisutni na sastanku su izrazili zadovoljstvo pozitivnim trendovima u svim oblastima policijskog rada te je isti ocijenjen kao izuzetno uspješan.

Također, razmatrana su i pitanja  iz domena policijskog djelovanja, a koja će biti aktuelna i provođena tokom tekuće 2018. godine.

FEDERALNA UPRAVA PIOLICIJE