Keškić Petar – zbog KD “Zloupotreba položaja i ovlasti ”

05.03.2018.

download

Aktom Općinskog suda u Livnu broj 68 0 K 040183 16 Iks od 04.01.2018. godine izdata je naredba za raspisivanje međunarodne potjernice, hapšenje i ekstradiciju za licem Keškić Petar zbog krivičnog djela  “Zloupotreba položaja i ovlasti” iz člana 283. st. 2., u vezi sa stavom 1. KZ F BiH.

Ime: Petar
Prezime: Keškić
Ime oca: Mate
Nadimak:
Spol: muški
Datum rođenja: 01.08.1962. godine
Mjesto rođenja: Zvirnjača, općina Kupres
Karakteristike:
Mjera: hapšenje i ekstradicija
Trazi se zbog: krivično djelo ““Zloupotreba položaja i ovlasti” iz člana 283. st. 2., u vezi sa stavom 1. KZ F BiH

 

Po nalogu: Općinskog suda u Livnu
Obavijestiti: najbližu policijsku stanicu
NAPOMENA: