Plan rada Federalne uprave policije za 2018. godinu

Ovdje možete pogledati Plan rada Federalne uprave policije za 2018. godinu koji je sačinjen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija. Plan rada za 2018