BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 29/30.03.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

  • 44 krivična djela i to:

–   četiri razbojništva;

–   15 teških krađa;

–   dvije krađe;

–   jedno nasilje u porodici;

–   dva oštećenja tuđe stvari;

–   jedno ugrožavanje sigurnosti;

–   dva posjedovanja opojne droge;

–   17 ostalih krivičnih djela;

  • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je sedam lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede.
  • 15 lica je lišeno slobode, a 12 lica je zadržano.