BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 13.04. DO 16.04. 2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 114 krivičnih djela i to:

–    dva razbojništva;

–    tri nasilja u porodici;

–    jedna razbojnička krađa;

–    šest oštećenja tuđe stvari;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    četiri posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    34 teške krađe;

–    17 krađa;

–    45 ostalih krivičnih djela;

  • 86 narušavanja javnog reda i mira, u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 165 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, sedam lica zadobilo teške, a 37 lica lakše tjelesne povrede, dok za tri lica nije utvrđen stepen povređivanja.
  • 52 lica su lišena slobode, a 42 lica su zadržana.