14.05.2018.- Održan sastanak direktora Federalne uprave policije i delegacije Policije Italije

U Sarajevu je danas, 14.05.2018. godine održan radni sastanak direktora Federalne uprave policije Dragana Lukač i delegacije Policije Italije na čelu sa direktorom Uprave za prevenciju protiv terorizma/nasilnog ekstremizma, Claudio Galzerano, koji su razgovarali o problematici terorizma i migracija u Bosni Hercegovini i Evropi.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnoj situaciji kada je u pitanju navedena problematika, a kojom prilikom se došlo do zajedničkog zaključka da je suradnja i razmjena informacija na međunarodnom nivou od ključnog značaja za suzbijanje i preventivno djelovanje sigurnosnih službi u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, kako i eventulanih opasnosti koje sa sobom nose masovne migracije, te je u tom smijeru i postignut dogovor na današnjem sastanku.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE