BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA DAN 06/07.06.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 45 krivičnih djela i to:

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    jedno nasilje u porodici;

–    tri oštećenja tuđe stvari;

–    devet teških krađa;

–    osam krađa;

–    22 ostala krivična djela;

  • 24 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede;
  • 62 saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice smrtno stradalo, tri lica zadobila teške, a pet lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 22 lica su lišena slobode, a 14 lica je zadržano.