BILTEN DNEVNIH DOGAĐAJA ZA PERIOD OD 08. DO 11.06.2018. GODINE

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovana su:

  • 92 krivična djela i to:

–    jedno ubistvo u pokušaju;

–    jedno razbojništvo;

–    jedno ugrožavanje sigurnosti;

–    jedno izazivanje opće opasnosti;

–    jedno posjedovanje opojnih droga;

–    tri nasilja u porodici;

–    četiri oštećenja tuđe stvari;

–    šest teških krađa (motorna vozila);

–    21 teška krađa;

–    sedam krađa;

–    46 ostalih krivičnih djela;

  • 81 narušavanje javnog reda i mira, u kojima su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede;
  • 204 saobraćajne nezgode, u kojima je 13 lica zadobilo teške, a 45 lica lakše tjelesne povrede, dok za 16 lica nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 44 lica su lišena slobode, a 37 lica je zadržano.