Bilten dnevnih događaja za dan 12/13.06.2018. godine

Na osnovu izvještaja operativnih centara kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova i Federalne uprave policije, tokom navedenog perioda na području Federacije BiH registrovano je:

  • 26 krivičnih djela i to:

-    devet teških krađa (4 pmv);

-    tri krađe;

-    četiri nasilja u porodici;

-    dva ugrožavanja sigurnosti;

-    jedno posjedovanje opojnih droga;

-    sedam ostalih krivičnih djela;

  • 29 narušavanja javnog reda i mira, u kojima su jedno lice zadobila lakše tjelesne povrede.
  • 67 saobraćajne nezgode, u kojima su dva lica zadobila teške, 19 lica lakše tjelesne povrede, dok za jedno lice nije utvrđen stepen tjelesnih povreda.
  • 15 lice je lišeno slobode, a 10 lica je zadržano.