Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke: Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije

06.07.2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača javne nabavke: Nabavka i ugradnja opreme za sistem tehničke zaštite u objektima Federalne uprave policije, broj 09-20/1-14-2-768/18 od 03.07.2018. godine, donesena na osnovu člana 43. Zakona o unutrašnjim poslovima F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 81/14), člana 70. Zakona o javnim nabavkama FBiH (“Službeni glasnik BiH” broj: 39/14) i preporuke Komisije za provođenje postupka nabavke u 2018. godine. Odluka